Taxa verde pentru ce si cum

În negocierile de aderare la Uniunea Europeană România a obţinut o perioadă de tranziţie de doi ani, până în 2008, pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice. Aceasta înseamnă că din 2008 România va avea o cotă obligatorie de colectare a echipamentelor electrice uzate de patru kilograme pe cap de locuitor.

Pentru a atinge această ţintă în 2008, trebuie să colectăm două kilograme pe locuitor pentru anul 2006, din care să valorificăm 50%, iar în 2007 să colectăm 3 kilograme pentru a valorifica 75%.  În 2008 ar trebui să colectăm patru kilograme de deşeuri de echipamente electrice pe locuitor şi să le reciclăm pe toate.

Taxa verde este suma percepută de producătorul echipamentului electric pentru reciclarea unuia similar, uzat. Costurile de gestionare respectiv cu preluarea, tratarea, reciclarea şi valorificarea acestor tipuri de deşeuri se concretizează în „taxă vizibilă” (visible fee) care se anexează preţurilor din magazin, astfel încât cumpărătorul ştie cât va costa produsul cumpărat şi cât va costa reciclarea lui.

Această taxă nu are legatură cu taxa de mediu care este platită de către agenţii economici la Administraţia Fondului pentru Mediu şi de asemenea nu este platită de către consumatori pentru a li se accepta produsul vechi la magazinul de unde au achizitionat produsul nou.

Suma taxei nu trebuie să depăşască costul real generat de operaţiunile de colectare, tratare şi eliminare nepoluantă. Din exemplele statelor membre UE care deja aplică directiva comunitară privind colectarea şi reciclarea echipamenteleor electrice uzate, taxa verde care va fi plătită de consumator la cumpărarea produsului este relativ mică, neglijabilă în raport cu preţul produsului. Dacă o maşină de spălat costă în jur de 400 euro, taxa va ajunge la 5 euro.

De exemplu, Olanda: la cumpărarea unui frigider, produs voluminos şi mai greu de reciclat, un olandez plăteşte 17 euro pentru taxa de colectare şi valorificare a echipamentului electrocasnic. La maşini de spălat, cuptoare, maşini de gătit, cuptoare cu microunde, sau chiar solarii şi paturi cu ultraviolete, un olandez plăteşte doar 5 euro.

Pentru produse de dimensiuni mai mici, maşini de cafea, aspiratoare sau prăjitoare, olandezul va plăti doar 1 euro. Pentru un televizor taxa este de 8 euro iar pentru un DVD player de 3 euro. La corpurile de iluminat, tuburi fluorescente, lămpi cu descărcare de gaz, taxa variază între 30 de eurocenţi şi 1,50 euro.

În România ECOTIC, organizatia colectiva pentru produse IT, a anunţat că va introduce timbrul verde, dau taxa verde, de la 30 aprilie 2007.
Această taxa este percepută de producătorii de echipamente electrice care au ales modalitatea de colectare şi reciclare a produselor în regim propriu. Dacă un producător a ales să colecteze şi să recicleze singur deşeurile echipamentelor, el va percepe taxa verde, stabilind cât costă reciclarea respectivului produs.

Minimizarea taxei verzi

Pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii se pot asocia în sisteme colective sau pot acţiona individual. Gestionarea echipamentelor electrice şi electronice în mod individual este mai costisitoare, pentru că volumul de deşeuri este mult mai mic, iar costurile de reciclare mai mari. În momentul de faţă există trei structuri care intenţionează să preia responsabilităţile de colectare şi reciclare ale producătorilor de echipamente electrice şi electronice. Una dintre acestea are intenţia să se ocupe de produsele albe şi maro CECED România şi reuneşte mai multe firme importante, precum: ARCTIC, Electrolux, Bosch Siemens, Indesit, Candy, Amica, Philips, Gorenje, Franke. A doua structură se va ocupa de gestionarea produselor gri (IT), iar a treia structură se va ocupa de echipamentele de iluminat şi este iniţiată de Philips Lighting Lamps. Producătorii se pot asocia şi în alte tipuri de organizaţii, astfel încât procesul de gestionare a deşeurilor să nu fie prea costisitor.

Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii sunt obligaţi ca în primele 4 luni ale anului 2006 să se înregistreze conform prevederilor. Fiecare producător va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat reţelelor de magazine unde işi distribuie echipamentele. Fără acest număr producătorii nu au voie să vândă produsele.

Obligaţii şi responsabilităţi

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat deşeurile de echipamente electrice de la gospodăriile particulare. Scopul este de a reduce la minimum cantiatea de deşeuri de aparate electrice uzate, aruncate nesortat şi astfel.

De asemenea, autorităţile sunt obligate să pună la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectivă a acestora.

Actul normativ care a transpus directiva europeană prevede înfiinţarea, de către producătorii de aparate electrice a cel puţin unui punct de colectare în fiecare judeţ şi oraş cu peste 100 mii locuitori până la sfârşitul anului 2005 şi a cel puţin unui punct de colectare pentru localităţile cu peste 20 mii locuitpori până la sfârşitul anului 2006. Pentru Bucureşti au fost prevăzute şase puncte de colectare.

La începutul lui 2007 administraţiile publice locale înfiinţaseră în România 198 de centre de colectare pentru echipamente electrice uzate, dar numai 101 dintre acestea erau funcţionale. Pe siteul Ministerului mediului şi gospodăririi apelor poate fi găsită lista punctelor de colectare din România.

Primăriile şi consiliile locale au obligaţia de a asigura spaţiul şi de a amenaja centrele de colectare, şi de a asigura colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor de echipamente electrice. De asemenea, informarea populaţiei asupra sistemului de gestionare a deşeurilor pe plan local este tot obligaţia autorităţilor locale. Neîndeplinirea acestor obligaţii se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3 mii şi 15 mii lei.

În ceea ce priveşte cuantumul şi perceperea taxei verzi, obligaţia de informare a cumpărătorului revine producătorului.

Primăriile vor asigura colectarea deşeurilor de la gospodăriile particulare la punctele de colectare, iar transportul lor la reciclatori se va asigura de către producători.

Primăriile pot organiza colectarea deşeurilor echipamentelor electrice de la populaţie în trei moduri. Ori organizează o zi pe săptămână în care se face colectarea, ori se instituie un sistem take-back free, prin predarea echipamentului vechi la magazin, în momentul achizitionării unuia nou, ori se echipamentul electric uzat se predă direct la punctul de colectare de către proprietarul său.

Pentru verificarea acestui sistem ARCTIC Găeşti a realizat un proiect pilot în zona Militari din Bucureşti, care s-a finalizat în cursul lunii ianuarie 2006. În această zonă au fost colectate de către operatorii de la ARCTIC Găeşti, în zilele anunţate în prealabil, frigiderele vechi pe care populaţia a dorit să le arunce.

Pentru înfiinţarea punctelor de colectare s-a iniţiat un proiect de finanţare de la Administraţia Fondului pentru Mediu, dar până în momentul de faţă doar 3 primării  şi-au depus proiectele (com. Chiţcani jud. Cluj, Târgul Jiu şi sectorul 3 din Bucureşti).

În general, la nivel European, ţintele de colectare şi reciclare nu sunt o problemă pentru anumite ţări ca Belgia, Olanda, Suedia, Elvetia sau Norvegia. Pentru alte state membre UE ţintele de colectare şi reciclare sunt o provocare destul de mare, mai ales pentru tarile fara traditie în colectarea selectivă, dar cu tradiţie în refolosirea echipamentelor. Acestea sunt state noi membre, ca Polonia, Slovacia sau Malta, şi state vehi membre ca Grecia sau Irlanda. Aceste state nu pot colecta şi recicla cantitatea de echipamente electrice uzate prevăzută de acquis-ul comunitar fără a importa deşeuri.

Şapte din noile state membre au cerut şi au obţinut perioade de tranzitie pentru ţintele de colectare şi reciclare: Slovenia - un an, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia si Slovacia – 2 ani. De asemenea au mai cerut perioada de tranzitie de 2 ani si Grecia si Irlanda. Cipru, Malta si Polonia nu au cerut iniţial perioada de tranziţie, dar după ce au constatat că nu îşi pot îndeplini ţintele au făcut o propunere de derogare de 2 ani, pe care au şi obţinut-o.

Legislaţie

Directiva 2002/96/CE privind echipamentele electrice şi electronice a fost transpusă în legislaţioa naţională românească prin publicarea HG 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, in 19 mai 2005 (MOF nr. 491 din 10.06.2005). Pentru aplicarea acestui act legislativ a fost necesară elaborarea legislaţiei secundare, respectiv:
- Ordinul 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurile de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare. (MOF 910 din 12.10.2005).
- Ordinul 1225/721/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. (MOF 1161 din 21.12.2005).
- Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (MOF 1 din 03.01.2006), modificat prin OM 1269/2006.
- Ordinul nr. 556/2006 privind marcajul specific aplicat EEE puse pe piaţă dupa data de 31 decembrie 2006 (MOF 608 din 13.07.2006)

Acestă serie de acte legislative se poate găsi pe site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
http://www.mmediu.ro/dep_mediu/informatii_echipamente.htm) şi Ministerului Economiei şi Comerţului (www.minind.ro/domenii_sectoare/index4.html ).


Sursa: Ministerul mediului şi gospodăririi apelor

 

[ alte stiri ]