Programe Banca Mondiala

Programul de dezvoltare rurala al Bancii Mondiale

La inceputul anului 1997, cand reformele in sectorul agricol au fost negociate cu Banca Mondiala, Guvernul Romaniei si-a exprimat ingrijirea ca localitatile rurale ar putea fi lansate in afara acestor procese. Analize ulterioare efectuate de Guvern prin intermediul anchetelor statistice asupra cheltuielilor din gospodarie au aratat faptul ca aproximativ 40% din populatia rurala se afla sub pragul de saracie. Aceste analize, prezentate la un seminar din Bucuresti in iulie 1999, au indicat o serie de factori care duc la obtinerea de venituri mici. Printre acestia se numara lipsa pietelor produselor agricole si a input-urilor, slaba functionare a pietei pamantului, o infrastructura fizica slaba si lipsa venitului generat din activitatile agricole. Studiile efectuate au aratat astfel ca problemele sunt de natura multi-sectoriale.S-a concluzionat ca pentru solutionarea lor se cere orientarea mai degraba de la dezvoltarea agriculturii spre dezvoltarea rurala. In octombrie 1999 Guvernul a cerut ca Banca Mondiala sa pregateasca un Proiect de Dezvoltare Rurala care ar putea sa sprijine larg cresterea rurala si sa faciliteaze accesul la fondurile UE/SAPARD.

Conceptul discutat pentru Proiectul de Dezvoltare Rurala a fost acela de a furniza asistenta techinca complementare pentru dezvoltarea rurala incluzand Programul SAPARD, el putand fi complementar si Proiectul de Finantarea Rurala al Bancii Mondiale. Proiectul de Dezvoltare Rurala va introduce activitati complementare Programului SAPARD prin crearea capacitatii administratiei publice locale si a celei din sectorul privat de a genera proiecte viabile de dezvoltare rurala.

Proiectul va avea trei componente:

Componenta 1.
- Intrarea capacitatii administratiei publice locale in vederea implementarii activitatilor de dezvoltare rurala. Asistenta tehnica, instruire, echipament. Principalul scop al acestei componente este de a ajuta participarea tutore celor implicati in dezvoltarea rurala si de a sprijinii crearea de parteneriate reale, de a sustine administratia locala in introducerea unor mecanisme de decizie si de actiune transparente si care sa poate fi cuantificate de cetateni. Activitatile de crestere al capacitatii institutionale la nivelul de judet si la nivel de comune se vor concentra pe furnizarea de asitenta tehnica si instruire pentru planificarea activitatilor de dezvoltare rurala, stabilirea proprietatilor, identificarea proiectelor si planificarea bugetului intr-un mod care sa sprijine investitiile in mediul rural. Se va acorda sprijin pentru evaluarea tehnica si financiara al proiectelor depuse. Accentul se va pune pe imbunatatirea transparentei si ameliorarea mecanismelor de responsabilizare a tuturor celor implicati in procesul implementarii proiectelor. Aceasta asistenta are ca deziderat introducerea unui sistem de identificare si alegere a proprietatilor de dezvoltare in spatiul rural, precum si de a crea in randul principalilor parteneri implicati in dezvoltarea rurala-comune, judete, regiuni-acele cunostinte care ii vor ajuta in procesul de planificare si luare de decizii, in crearea strategiilor de dezvoltare rurala. Acesta asistenta ce cauta sa elimine deficientele care exista in programul de asistenta tehnica oferite pentru implementarea SAPARD, sprijinind comunitatile rurale in vederea pregatirii proiectelor.

Componenta 2.
- (Infrastructura rurala) Proiectul de Dezvoltare Rurala va finanta proiecte de infrastructura (drumuri si alimentari cu apa/canalizare) propuse de catre consiliile comunale si judetene care sunt in concordanta cu standardele tehnice agreate de proiect si indeplinesc criteriile de viabilitate economica. Mai clar, scopul este de a introduce principii cum ar fi: solutia tehnica cea mai adecvata la un cost minim, analiza cost beneficiu in planificarea, proiectarea si implementarea infrastructurii. Aranjamentele de sustenabilitate (mod de functionare, responsabilitati de intretinere) vor reprezenta un aspect important luat in calcul de catre Proiectul de Dezvoltare Rurala. Proiectul va finanta si instruirea personalului tehnic din judet sau a unor firme private. Aceasta componenta sustine financiar si tipuri de infrastructura care nu sunt eligibile in Programul SAPARD si care reprezinta necesitati importante pentru zonele rurale (de exemplu drumuri judetene).

Componenta 3.
- Managementul proiectului (Asistenta Tehnica si echipament pentru coordonarea si implementarea Proiectului de Dezvoltare Rurala). La nivel national Proiectul de Dezvoltare Rurala va fi coordonat de Comitetul National de Coordonare. Secretariatul tehnic al acestui comitet va fi asigurat de Unitatea de Management al Proiectului (PMU), care va fi localizata in Ministrul Administratiei Publice Locale. In fiecare din cele 5 regiuni selectate vor exista Unitati de Implementare ale Proiectului (PIU), amplasate in Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR). Ele vor avea functia de coordonare al proiectului la nivel regional. Capacitatea ADR-urilor de a indeplini activitatile de monitorizare, evaluare si achizitii va fi sprijinita in concordanta cu obiectivele proiectului.

Sistemul de implementare propus

Acest proiect va avea trei niveluri de decizie:
(i) Beneficiarii - Consiliile judetene si locale vor avea rolul de programare si de implementare in conformitate cu responsabilitatile lor teritoriale si a intelegerilor parteneriale existente.

(ii) Coordonare regionala - Agentiile de Dezvoltare Regionala vor avea functii de monitorizare, evaluare (colectarea datelor pentru Sistemul de Management al Informatiei, pregatirea rapoartelor tehnice si financiare) si coordonare la nivel regional (asistenta privind achizitiile pentru judete si comune) astfel incat capacitatea dezvoltata in cadrul componentei I sa fie replicata si transmisa altui judet participant la faza II.

(iii) Coordonare la nivel national - Pe durata implementarii proiectului Comitetul National de Coordonare (NSC) va repartiza fondurile Proiectului de Dezvoltare Rurala pentru regiuni/judete, va oferi indrumare generala, va propune modificari ale structurii proiectului pe durata implementarii daca monitorizarea si evaluarea vor indica necesitatea unor corectii si va asigura corelarea prioritatilor regionale si nationale. Pentru indeplinirea atributiilor sale NSC va fi sprijinit de PMU, care va lucra ca un secretariat tehnic si va mentine comunicarea cu Banca Mondiala. PMU-ul va transmite cereri de replanificare catre Banca, va transmite rapoarte periodice si va fi responsabil pentru achizitiile de bunuri si servicii la nivel central. PMU-ul va fi format din personal specializat, pentru care Ministerul Administratiei Publice va pune la dispozitie birouri si facilitati. Unitatea va fi direct subordonata Ministrului sau unui Secretar de Stat si va fi finantata de catre proiect.

In fiecare judet preselectat, alocarea financiara necesara implementarii proiectelor de lucrari publice si al asistentei tehnice va fi oferita prin doua ferestre:

- Prima fereastra - nivel de judet - Prima fereastra va finanta proiecte de infrastructura la nivel de judet de care vor beneficia cel putin doua comune, cum ar fi: drumuri intercomunale, proiecte mari de alimentari cu apa si canalizari, etc. Aplicantii vor fi asociatii de comune sau Consiliul Judetean. Dimensiunea proiectelor din aceasta fereastra va fi mai mare decat cea al proiectelor din fereastra a doua.

- A doua fereastra - nivel de comuna - A doua fereastra va finanta proiecte la nivel de comuna. Deoarece un prim obiectiv al Proiectului de Dezvoltare Rurala este dezvoltarea initiativei locale, prin acest program se va intari participarea societatii civile in procesul de decizie, astfel incat sate sarace sa fie reprezentate in procesul de planificare al dezvoltarii locale. Daca in cadrul comunelor pre-selectate in Proiectul de Dezvoltare Rurala vor exista sate sau comunitati izolate cu necesitati de infrastructura, dar ale caror nevoi nu sunt printre cele prioritare la nivelul intregii comune, atunci aceste mici comunitati vor putea fi asistate in vederea pregatirii unor propuneri de proiecte pentru Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, care este specializat in astfel de mici proiecte de dezvoltare locala.

Contributie locala

Pentru toate proiectele finantate de Proiectul de Dezvoltare Rurala va fi necesara o contributie al beneficiarului, in bani sau in natura , reprezentand 10% din valoarea proiectului finantat.
Valoarea imprumutului

Valoarea imprumutului va fi de 100 mil $, suma impartita intre prima si a doua faza al proiectului, pe o perioada totala de 5 ani.