Profil social

Piata muncii din Romania

În trimestrul III 2006 populaţia activă a fost de 10.386.000 persoane. Din aceştia 5.686.00 au fost bărbaţi.  Populaţia ocupată a fost de 9.560.000 persoane, din care bărbaţii reprezintă 5.231.000 persoane, femeile reprezintă 4.425.000, persoanele din mediul rural 4.430.000 iar cele din mediul urban 5.226.000.

Efectivul salariaţilor în luna ianuarie 2007 a fost cu 72,0 mii persoane mai mare decât în luna decembrie 2006, cele mai mari creşteri înregistrându-se în comerţul cu ridicata, hoteluri şi restaurante, sănătate şi asistenţă socială, intermedieri financiare, industria prelucrătoare, maşini şi aparate electrice şi construcţii.

Câştigul salarial mediu nominal brut în luna ianuarie 2007 a fost de 1232 RON, ceea ce înseamnă un câştig salarial mediu nominal net 918 RON.

Indicele câştigului salariului real pentru luna ianuarie 2007, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 83,3% faţă de luna precedentă, de 106,8% faţă de luna corespunzătoare a anului 2005, respectiv de 97,2% comparativ cu luna octombrie 1990.

Integrarea în Uniunea Europeană a adus după sine deschiderea pieţelor de muncă pentru muncitorii români. În acest sens Agenţia Natională pentru Ocuparea Fortei de Munca, în colaborare cu Eures - European Employment Services, administrează o bază de date adresată celor interesaţi să lucreze în spaţiul european.

Somajul

La sfârşitul lunii ianuarie 2007 rata şomajului la nivel naţional a fost de 5,4% în scădere cu 0,7 puncte procentuale faţă de rata înregistrată în luna ianuarie a anului 2006. S-a înregistrat încă o creştere a acestei rate faţă de luna decembrie 2006, de la 460.495 la 477.309 şomeri. Din aceştia ponderea şomerilor neindemnizaţi continuă să fie destul de mare – 63,4% din total, adică 302.536 persoane.
La nivel teritorial 33 de judeţe au înregistrat creşteri ale numărului de şomeri înregistraţi, cele mai importante creşteri fiind înregistrate în judeţele  Mehedinţi, Caraş-Severin şi Maramureş. În 9 judeţe şi municipiul Bucureşti numărul de şomeri a scăzut, cele mai importante scăderi înregistrându-se în Vaslui şi Gorj.

Raportat la judeţete României pentru luna ianuarie 2007, cea mai mare rată a şomajului a fost înregistrată în judeţele Mehedinţi (10,5%) şi Vaslui (10,4%), iar nivelul minim a fost atins în judeţul Ilfov, cu o rată a şomajului de doar 2%.
Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi şcoală profesională au ponderea cea mai mare (80,9%), în timp ce şomerii cu nivel de instruite liceal şi post-liceal reprezintă 15,6% iar cei su studii superioare doar 3,5%.
Din punct de vedere al grupelor de vârste, ca şi în lunile anterioare, reprezentative sunt ponderile pentru grupele de vârstă 30-39 ani (28,4%) şi 40-49 ani (24,2%).

Indicele preţurilor de consum
Pe ansamblu în luna februarie 2007 preţurile se menţin la acelaşi nivel cu cele din luna ianuarie 2007. Creşterea medie a preţurilor în ultimele 12 luni (martie 2006-februarie 2007) faţă de precedentele 12 luni (martie 2005 – februarie 2006) este de 5,8%.