Profilul si Structura Uniunii Europene

Structura Uniunii Europene
Istoria Uniunii Europene începe în anul 1951 din voinţa a şase ţări europene (Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda). După cincizeci de ani şi cinci valuri de aderare (1973: Danemarca, Irlanda şi Regatul Unit; 1981: Grecia; 1986: Spania şi Portugalia; 1995: Austria, Finlanda şi Suedia; 2004: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; 2007: Bulgaria şi Romania), Uniunea Europeana are astăzi 27 de state membre.  În prezent (martie 2007), trei state au statutul de stat candidat: Croaţia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei şi Turcia. 

Valori europene
Citat din Tratat de instituire a unei Constituţii pentru Europa, Partea I, Titlul I, Art. I-2 :
"[…] Uniunea se bazează pe valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii,  statului de drept şi a respectării drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între bărbaţi şi femei.[...]"

Simboluri europene
Simbolurile Uniunii Europene sunt: drapelul, imnul, deviza, moneda unică euro şi Ziua Europei, 9 mai. (Art. I-8, Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa).

Steagul
Steagul, cu cele 12 stele, aşezate în cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea şi identitatea popoarelor Europei. Cercul reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în număr de 12, reprezintă perfecţiunea (şi nu numărul statelor membre UE cum s-ar putea crede).

Imnul
În  1972 s-a decis ca “Oda bucuriei” (ultima parte a Simfoniei a IX-a de Beethoven) să devină imnul său, iar în 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, şi ele, ca imn oficial al Uniunii Europene.

Deviza
"Unitate în diversitate" este deviza Uniunii Europene. Semnificaţia devizei este că, prin Uniunea Europeana, europenii îşi unesc eforturile pentru a lucra împreună pentru menţinerea păcii şi pentru prosperitate, şi că numeroasele culturi, tradiţii şi limbi diferite care coexistă în Europa sunt un atu pentru continentul nostru.

Moneda unica – euro
Tratatul Uniunii Europene (1992 - Maastricht) introduce Uniunea Economică şi Monetară şi pune bazele monedei unice. În decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid decide ca moneda unică să poarte numele de “euro”.

Ziua Europei - 9 mai
În acea zi, la Paris, Ministrul de Externe al Franţei, Robert Schuman, a citit presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi celelalte popoare ale Europei să îşi unească producţiile de oţel şi carbune, ca “prima fundaţie concretă a unei federaţii europene”.

Legislaţia Uniunii Europene
Legislaţia Uniunii Europene este împărţită în două categorii:
- legislaţie primară: tratatele fondatoare şi tratatele modificatoare;
- legislaţie secundară: acte adoptate de către instituţiile Uniunii Europene.

Preşedinţia Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene este responsabil pentru luarea deciziilor şi activitatea de coordonare. Miniştrii din statele membre se reunesc în cadrul acestui Consiliu. În funcţie de subiectele din agenda întâlnirilor fiecare ţară va fi reprezentată de ministrul responsabil de acel domeniu. Preşedinţia Consiliului este deţinută timp de 6 luni de către un stat membru printr-un sistem de rotaţie.