Mediul Rural in Romania

Politica agricola si de dezvoltare rurala

Prin politici publice specifice, Guvernul Romaniei urmareste realizarea urmatoarelor obiective:

· Finalizarea reformei proprietatii funciare
· Stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme agricole familiale cu caracter comercial, formarea clasei de mijloc in spatiul rural
· Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producatorilor agricoli
· Sprijinirea valorificarii productiei agricole prin masuri de piata
· Dezvoltarea si modernizarea satelor
· Dezvoltarea pisciculturii
· Gestionarea durabila a padurilor
· Reforma institutionala

I. Finalizarea reformei proprietatii funciare

– incheierea procesului de retrocedare a proprietatilor funciare pe seama terenurilor aflate in proprietatea Agentiei Domeniilor Statului, privatizarea terenurilor ramase dupa aceasta actiune si justa despagubire in cazurile obiective in care retrocedarea nu se poate efectua in natura;
– finalizarea cadrului legal si demararea procesului de despagubire justa in cazul imobilelor si terenurilor agricole si forestiere care nu au putut fi retrocedate in natura;
– monitorizarea retrocedarilor de proprietati funciare;
– intabularea tuturor suprafetelor agricole din extravilan si a celor forestiere, inclusiv a celor rezultate din iesirea din indiviziune, prin introducerea cadastrului unitar, pe cheltuiala statului;
– trecerea in proprietatea asociatiilor proprietarilor de paduri a drumurilor forestiere si a celorlalte active (case silvice, pepiniere) aflate pe terenurile forestiere retrocedate;
– clarificarea procedurilor de succesiune a terenurilor, precum si sprijinirea parcelarii in conditii de eficienta.

II. Stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme agricole familiale cu caracter comercial, formarea si consolidarea clasei de mijloc in spatiul rural

Formarea si extinderea fermelor agricole de tip familial constituie preocuparea principala a Guvernului. In acest sens, suplimentar politicilor de sustinere a tuturor exploatatilor agricole, se vor aplica urmatoarele masuri:
– acoperirea din bugetul statului a cheltuielilor efectuate cu plata taxelor pentru schimburi si vanzari de terenuri agricole, intocmirea de documentatii;
– promovarea, in urmatorii 4 ani, a unui Program national de investitii in ferme zootehnice si vegetale noi si de consolidare a celor existente, adresat cu prioritate familiilor de tineri;
– asigurarea unei rente funciare viagere, egala cu echivalentul a 100 euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol vandut de un proprietar in varsta de minim 60 de ani, precum si echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol detinut de un proprietar in varsta de minim 60 de ani care renunta la folosinta terenului in favoarea unei exploatatii inregistrate;
– sustinerea fermelor familiale care au minim 3 vaci in vederea dotarii lor cu aparate de muls, instalatii pentru racire si stocarea laptelui.

III. Alocarea eficienta a resurselor bugetare pentru sprijinirea producatorilor agricoli, prin:

– subventionarea semintelor selectionate, a materialului saditor si a materialului seminal genetic ameliorat;
– acordarea de subventii pentru imbunatatirea calitatii materialului genetic folosit pentru juninci la prima fatare, scrofite, vitei obtinuti, oi – mioare si berbeci;
– mentinerea in continuare a sprijinului direct si a primelor si subventiilor pentru produsele agricole de baza introduse in circuitul comercial;
– incurajarea productiei la culturi deficitare: plante tehnice, sfecla de zahar, culturi bio-ecologice si de asolament in vederea refacerii potentialului agricol al terenului, precum si realizarii acelor produse la care Romania este competitiva;
– subventionarea primelor de asigurare si plata despagubirilor pentru calamitati naturale si a celor cauzate de animale salbatice;
– suportarea de catre stat a costurilor de marcare si identificare a animalelor, precum si a contravalorii tratamentelor antiepizootice de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om;
– sustinerea unui program national, defalcat pe comunitati locale, pentru combaterea si diminuarea efectelor eroziunilor de suprafata ale solului;
– sustinerea de la bugetul de stat a lucrarilor de amenajare a padurilor private;
– amendarea Legii privind creditul agricol prin crearea unui sistem unitar de accesare atat a creditelor pentru productie, cat si a creditelor pentru investitii.
– stabilirea nivelului accizelor din pretul motorinei pentru efectuarea lucrarilor agricole la nivelul legiferat in Uniunea Europeana;

IV. Sprijinirea valorificarii productiei agricole prin masuri de piata are in vedere:

– modificarea Legii pietelor, care sa cuprinda intr-un cadru unitar toate reglementarile mecanismelor de interventie a statului si sursele de asigurare a plafoanelor de finantare; primele si subventiile, produsele si cantitatile carora li se vor aplica aceste masuri de interventie, precum si distributia acestora, vor fi anuntate producatorilor inainte de inceperea anului agricol;
– utilizarea pretului minim garantat pentru produsele agricole de baza (grau, lapte, carne);
– sprijinirea dezvoltarii burselor produselor agricole si lemnului;
– extinderea retelei pietelor de gros;
– dezvoltarea ofertei de servicii si produse ale padurii, altele decat lemnul;
– incurajarea parteneriatului public-privat in vederea achizitionarii produselor agricole de baza.

V. Dezvoltarea si modernizarea satelor

Guvernul va aplica politicile de dezvoltare rurala, prin:
– promovarea de politici financiare care sa permita exploatatiilor agricole familiale si comunitatilor rurale accesul la programele cu finantare internationala, in vederea absorbtiei integrale a fondurilor structurale destinate dezvoltarii rurale;
– imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole;
– dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative;
– alocarea de fonduri comunitatilor satesti pentru crearea conditiilor de stabilire a cadrelor didactice, sanitare, agricole si veterinare in mediul rural;
– infiintarea in sediile primariilor din mediul rural a birourilor notariale pentru a facilita circulatia libera a terenurilor;
– continuarea lucrarilor privind alimentarea cu apa a satelor si lansarea programului national de constructie a retelei de canalizare si de realizare a statiilor de epurare in localitatile rurale si localitatile recent declarate oras prin lege dar care nu dispun de o infrastructura urbana;
– aplicarea programului national pentru asfaltarea drumurilor comunale, prin dezvoltarea programului national privind pietruirea drumurilor comunale;
– intocmirea planurilor de dezvoltare locala pe localitati intr-un termen de 4 ani si integrarea acestora in planurile de dezvoltare realizate la nivel judetean si apoi regional pentru a facilita investitiile in infrastructura fizica rurala;
– corelarea planurilor de amenajare a teritoriului in profil rural cu proiectele de dezvoltare a serviciilor legate de agricultura (fitosanitare, veterinare, laboratoare de calitate, servicii de consultanta), a serviciilor publice (invatamant, sanatate, asistenta sociala, cultura si culte), precum si a utilitatilor publice: distributia apei, gaze, canal, colectare deseuri;
– stimularea dezvoltarii activitatilor economice alternative: mestesuguri traditionale, activitati si servicii neagricole;
– incurajarea agriturismului si a productiei ecologice;
– evaluarea economica a zonelor rurale periferice si a celor defavorizate natural pentru intocmirea planurilor de dezvoltare locala;