Legislatie

In conformitate cu art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Integrarii Europene aduce la cunostinta publicului Proiectul de Lege pentru alegerea reprezentantilor Romaniei Ón Parlamentul european si proiectul de Lege pentru completarea legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

  • Proiect de Lege pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul european 
  • Expunere de motive 

 

  • Proiect de Lege pentru completarea legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale 
  • Expunere de motive 

 

  • Proiect de Lege privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice
  • Expunere de motive