Legislatie pentru primari

» Legea administratiei publice

» Legi care reglementeaza statutul functionarilor publici

» Legea privind accesul la informatiile de interes public

» Legea privind transparenta decizionala

» Crearea statutului special al functionarului public denumit manager public

» Legislatie in domeniul fondului funciar

» Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

» Legislatia in domeniul protectiei sociale