Legislatie

Constitutia Romaniei
Legea fundamentala a statului roman ce stabileste drepturile si indatoririle cetatenilor in raport cu statul, precum si functiile si relatiile ce se stabilesc intre puterile publice.

Legile si procesul legislativ
Pe pagina web a Camerei Deputatilor puteti gasi informatii despre derularea procesului legislativ si o baza de date a principalelor acte normative. In cadrul aceleiasi pagini puteti accesa detalii despre organizarea si functionarea Parlamentului, despre membrii acestuia si procedurile parlamentare.

Legea fondului funciar
Aici se gaseste textul Legii nr. 18/1991 privind retrocedarea terenurilor in baza careia are/ a avut loc procesul de restituire a suprafetelor detinute de catre cetateni inaintea procesului de colectivizare.

Legislatie in agricultura:
Agricultura este unul din domeniile cele mai importante in sectorul rural. Integrarea in structurile Uniunii Europene aduce o serie de schimbari la nivelul legilor care reglementeaza activitatea in acest sector:

 1. via si vinul in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole
 2. organizarea comuna a pietelor in sectorul cerealelor
 3. organizarea comuna a pietei fructelor si legumelor
 4. legea plantelor mrdicinale si aromatice
 5. legislatie in domeniul comercializarii, producerii, controlului calitatii semintelor si materialului saditor
 6. ghidul operatorului sectorul lapte si produse de lapte import

Dezvoltrare rurala
Aici gasiti ultimele reglementari in domeniul dezvoltarii rurale. (http://www.maap.ro/pages/page.php?self=03&sub=0305&lang=2)

Sprijin acordat producatorilor din domeniul agricol
Pentru stimularea sectorului agricol s-au formulat o serie de masuri de interventie:

 1. masuri de interventie in domeniul carne
 2. masuri de interventie in domeniul cereale
 3. masuri de interventie in domeniul lapte si produse lactate
 4. masuri de interventie in domeniul legume si fructe
 5. masuri de interventie in domeniul vitei de vie
 6. masuri de interventie in domeniul zaharului
 7. masuri de interventie in domeniul viermi de matase

Legea cultelor
Aici puteti gasi decretul care stabileste cadrul legal privind regimul general al cultelor religioase din Romania. Statul roman garanteaza libertatea constiintei si libertatea religioasa pe tot teritoriul sau.

Legea educatiei
Legea nr. 84/1995 stabileste cadrul in care se desfasoara procesul educational pe teritoriul Romaniei. Legea cuprinde detalii privind organizarea invatamantului prescolar, primar, secundar, postliceal si universitar.
 
Legea asociatiilor si fundatiilor
Aici puteti gasi textul Ordonatei nr. 26/2000 care reglemeteaza infiintarea, organizarea si functionarea, precum si relatiile cu autoritatile publice ale organizatiilor non-profit.