AFACERI

 

Agricultura

  • - Principalele activităţi economice ale locuitorilor comunei se desfăşoară în exploatarea şi prelucrarea lemnului, agricultura (viticultura, cultura plantelor cerealiere şi creşterea animalelor). Terenul arabil al comunei este de 467 ha; Pentru rentabilizarea muncii în acest sector de activitate sunt necesare investiţii în dotarea cu tehnologii performante de lucru;
  • - Faptul că zona este integral nepoluată şi bogata floră spontană, pădurile de salcâmi şi tei, recomandă investiţii în dezvoltatea apiculturii. Există în prezent 500 familii de albine, numărul acestora putând creşte în condiţiile dotării cu un centru de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor apicole;
  • - Suprafaţa cultivată cu pomi fructiferi este de 23 ha, existând alte 5 ha de teren disponibil pentru amenajarea unor noi plantaţii în condiţiile dotării cu tehnologii performante de lucru şi centre de colectare şi procesare a fructelor;
  • - Plantaţiile de viţă de vie acoperă cca 175 ha;
  • - In vederea rentabilităţii muncii în sectorul zootehnic sunt posibile investiţii în ameliorarea raselor, creşterea productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea produselor. Se pot realiza investiţii de succes în consolidarea de noi ferme sau micro-ferme de creştere organizată a animalelor;
  • - Suprafeţele de pădure acoperă 1841 ha, asigurând suficiente cantităţi de fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale încât să facă oportune investiţiile în amenajarea unui centru de colectare, prelucrare şi valorificare a acestora;
Industrie agroalimentara:

Se pot realiza investiţii în următoarele domenii:

  • - centre de tăiere-abatorizare, carmangerii, unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui, a pieilor, a lânii ş.a.;
  • - centre de colectare, prelucrare şi valorificare a fructelor;
  • - centre de procesare a strugurilor şi de valorificare a seminţelor din struguri;
  • - baze de creştere şi prelucrare a peştelui;