PREZENTARE

Prezentare generală

În partea centrală a judeţului Valcea, într-o zonă deluroasă de la poalele Munţilor Căpăţânii străbătută de râul Luncavăţ, se întinde comuna Oteşani. Aşezarea s-a format în extremitatea sudică a depresiunii Horezu, parte a marii unităţi a Subcarpaţilor Getici, fiind a treia localitate traversată de Luncavăţ. Relieful comunei este predominant deluros, cu altitudini ce variază între 445 şi 720 de metri, fără să lipsească însă lunca şi terasele.Situat la numai 10 km de Horezu şi la 45 de km de Râmnicu Vâlcea, reşedinţa de judeţ, Oteşani este mărginit de comunele Tomşani şi Franceşti la est, Cernisoara la vest, Măldăreşti la nord şi Popeşti la sud.Localitatea are o suprafaţă totală de 3418 hectare şi este alcătuită din cinci sate: Bogdănești, Cârstănești, Cucești, Oteșani (centrul administrativ) și Sub-Deal.

Căi de acces

Comuna este străbătută de o importantă arteră de circulaţie, Drumul Naţional 65 C, Horezu – Craiova, care asigură legătura cu Drumul Naţional 67, care leagă Drobeta-Turnu Severin de Târgu Jiu și de Râmnicu Vâlcea. Cea mai apropiată gară de transport persoane şi mărfuri se află la 7 km depărtare de comună.

Populaţie

În cele cinci sate îşi au reşedinţa 2890 de persoane, dintre care 50% formează populaţia aptă de muncă. Majoritatea persoanelor active sunt ocupate în sectorul prelucrator şi în construcţii, atât în comună, cât şi în alte localităţi.

Utilităţi

Dotarea tehnico-edilitară a comunei constă în reţeaua de energie electrică, reţeaua de telefonie fixă, accesul la servicii de televiziune prin cablu şi telefonie mobilă. Există proiecte pentru realizarea unei reţele de alimentare cu apă şi a unui sistem de canalizare.