PREZENTARE

Prezentare:

În componența comunei Drăgoești intră localitățile Buciumeni, Drăgoești (satul de reședință) și Geamăna.

Suprafața comunei însumează 3380 de hectare.

Așezare geografică:

Comuna este situată în zona de sud-vest a județului Vâlcea, în lunca râului Olt.

Populația:

Comuna are o populație de 2325 de locuitori, dintre care aproximativ 50% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Climatul:

Temperat-continental.