PREZENTARE

 

Poziţionarea geografică: comuna este situată în nordul judeţului Timiş la graniţa cu judeţul Arad. Distanţa faţă de Timişoara este de 34 km. Este străbătută de pârâul Berecsău.

Componenţa: comuna este alcătuită din localităţile: Maşloc, Remetea Mică şi Alioş;

Căi de acces: în comună se poate ajunge atât pe drumurile publice dar şi pe calea ferată. Gările se află faţă de centrul comunei la 2 şi respectiv 4 km, în cele două sate aparţinătoare. Benzinărie se găseşte la 4 km de centrul de comună.

Scurt istoric

Localitatea Maşloc datează din anii 1740-1780, când a fost adusă în zonă populaţie de etnie germană din munţii Pădurea Neagră. Între anii 1780 şi 1990 populaţia majoritară a fost cea germană, care a dat numele de “Sat al florilor” sau “Blumenthal” localităţii. În această perioadă localitatea se dezvoltă foarte mult prin munca locuitorilor săi:

 • - au amenajat un Cămin Cultural unde se desfăşura viaţa culturală a satului;
 • - au ridicat un centru medical cu maternitate şi farmacie în anii 1960-72;
 • - au înfiinţat o grădiniţă săptămânală.
După anul 1990 a avut loc o mişcare de migraţie a populaţiei germane, iar locul acesteia a fost luat de populaţie venită din diverse zone ale ţării. În acest moment situaţia socială şi economică se stabilizează, cu o evoluţie în sensul dezvoltării economice a comunităţii 

Infrastructura:

Comuna beneficiază de o infratsructură bună:

 • - reţeaua de electricitate acoperă întreaga comunitate;
 • - drumurile de acces în comunitate sunt asfaltate iar drumurile comunale sunt foarte bine întreţinute;
 • - există servicii de manipulare a deşeurilor;
 • - comunicaţiile sunt asigurate atât de reţeaua de telefonie fixă cât şi de cea mobilă;
 • - există acces la serviciile de internet;
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din comunitate se implementează un proiect de alimentare cu apă a localităţii Maşloc.

Pentru viitor administraţia locală are şi în agenda de dezvoltare comunitară şi alte proiecte foarte importante:

 • - un cămin cultural modern în Maşloc;
 • - proiect de staţie de sortare a deşeurilor;
 • - proiect pentru introducerea canalizării.