PREZENTARE


Comuna Viişoara este situată în partea de sud a judeţului Teleorman, pe malul stâng al pârâului Călmăţui şi la distanţă 7-8 km de fluviul Dunărea.


Este o aşezare tipică de câmpie ce se găseşte în sudul Câmpiei Române, subdiviziunea Câmpia Boianului, la contactul acesteia cu Lunca Dunării, la vărsarea râului Călmăţui în lacul Suhaia care o mărginesc la vest şi sud.


Reţeaua hidrografică este alcătuită din cursul pârâului Călmăţui ce reprezintă graniţa dintre Viişoara şi comuna Lisa.

Localitatea are prima atestare documentară pe la anul 1594 în timpul lui Mihai Viteazul (conform Catalogul documentelor Ţărilor Româneşti).

Căi de acces

Localitatea este străbătută de la nord la sud de drumul naţional 51A Zimnicea – Turnu Măgurele precum şi de drumul comunal 9.

Cea mai apropiată staţie de cale ferată este Zimnicea, situată la o distanţă de 20 km.

Infrastructură

Dotările edilitare ale localității includ alimentare cu energie electrică și servicii de telecomunicații moderne precum televiziunea prin cablu, telefonia sau internetul. Rețelele de alimentare cu apă, gaze naurale și sistemul de canalizare se află în diverse faze de execuție.