PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Voineasa este situată în partea vestică a județului Olt, la 24 de kilometri distanță de municipiul Slatina, orașul de reședință al județului.

Este străjuită de localitățile Bobicești (N), Piatra-Olt (N-E), Dobrun (E), Cezieni (S-E) și Balș (N-V).

Structura:

În alcătuirea sa intră cinci sate: Blaj, Mărgăriteşti, Racoviţa, Rusăneştii de Sus și Voineasa.

Populația:

Comuna Voineasa dospune de o populație de 2356 de locuitori, din care circa 45-50% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Clima:

Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează perfect în sectorul de climă temperat-continental, cu slabe influențe mediteraneene, având ca specific un regim termic moderat și umezeală relativ crescută, cu bogate precipitații atmosferice.

Hidrografia:

Comuna este străbătută de la un capăt la celălalt de pârâul Olteț, ce reprezintă axa hidrografică majoră a localității.