PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Ștefan cel Mare este situată în sud-vestul județului Olt, la 120 de kilometri de Slatina, reședința județului, la 32 de kilometri de orașul Corabia și la 15 kilometri de Dăbuleni.

Drumuri de acces:

Comuna este tranzitată de drumul județean 544.

Componenţa:

Localităţile care formează comuna sunt: Ştefan cel Mare, reşedinţa comunei şi Ianca Nouă.

Suprafaţa:
Teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare ocupă o suprafaţă totală de 5282 ha.

Populația:

Comuna Ștefan cel Mare însumează o populație de 1850 de locuitori, peste jumătate dintre aceștia fiind apți de muncă.

Căi de acces:
Drumul judeţean DJ 544 asigură legătura între comună şi celelalte localităţi din judeţul Olt.