PREZENTARE

Prezentare:

Comuna Orlea este situată în zona sudică a județului Olt.Este poziționată la o distanță de 10 kilometri de orașul Corabia și la 45 de kilometri de orașul Bechet.Localitățile ce intră în componența comunei sunt Orlea și Orlea Nouă.

Populația:

Populația comunei însumează 2763 de locuitori, dintre care circa 50% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Suprafața:

Suprafața administrativă a comunei este de 7000 de hectare.

Climatul:

Se înscrie în limitele genului temperat-continental moderat, mai blând și mai secetos decât în alte zone ale țării grație poziționării sudice a comunei. Temperatura medie anuală este de circa 11 grade Celsius, variind între -3 grade Celsius în luna ianuarie și 23 grade Celsius în luna iulie, rezultând o amplitudine termică medie anuală de circa 26 grade Celsius.

Solul:

Solurile caracteristice acestei zone sunt cernoziomul argiloiluvial și cernoziomul cambic.

Vegetația:

Vegetația spontană de pe raza comunei Orlea aparține unor două mari zone de vegetație, și anume: vegetație de stepă și vegetație de luncă.

Vegetația de stepă este formată din graminee, pir, lucernă sălbatică, mușetel, nemțișor, laptele-cucului, scai galben, iar dintre arbuști se întâlnesc: măceșul, porumbarul și păducelul.Vegetația de luncă este formată din: trifoi, bibirig, fragă și arbori de esență moale, cum ar fi: salcia, plopul negru hibrid și plopul tremurător, iar dintre arbuști: cătina roșie și albă.

Fauna:

În zona geografică a comunei se întâlnesc următoarele păsări și animale: ciocârlii, prepelițe, pitigoi, vrăbii, mierle, cuci, pupeze, ciocănitori, grauri, rațe și gâște sălbatice, pescăruși, cormorani, iepuri, hârciogi, popândăi, cârtițe și vulpi.