PREZENTARE

Poziționare geografică: Comuna Găneasa este situată în partea de sud-vest a județului Olt, în apropierea orașului Balș și la doar 8 kilometri de municipiul Slatina, reședința județului. Se învecinează la nord cu comuna Pleșoiu, la est cu comuna Slătioara, la sud cu orașul Piatra Olt, iar la vest cu localitățile Bobicești și Morunglav.

Componența: În componența comunei intră localitățile Găneasa (centrul administrativ al comunei), Dranovățu, Izvoru, Oltișoru și Grădiștea.        

Suprafața: 57.5 km2.

Căi de acces: Accesul către și dinspre comună se face prin intermediul drumului european E 574 și a drumului național 64.

Populația: Populația comunei numără 3698 de locuitori, dintre care circa 50% reprezintă forța de muncă a comunei.

Hidrografia: teritoriul comunei este străbătut de râul Oltișor și de pârâurile Corneșu, Voinicești și  Negrișoara, afluenții acestuia.

Clima: se încadrează în limitele genului temperat-continental. Temperatura medie anuală este de circa 10 grade Celsius. Precipitaţiile atmosferice prezintă aceeaşi influenţă continentală, ele căzând mai ales sub formă de ploi primăvara şi toamna, iar iarna sub formă de ninsoare.

Vegetația: Dintre speciile de arbori prezente în zonă amintim: stejarul brumăriu, stejarul pufos, salcia, plopul, aninul, iar dintre speciile ierboase putem aminti rogozul, stânjenelul de baltă, limbarița.

Fauna: Fauna este reprezentată de mamifere (iepurele, bursucul, vulpea, veveriţa), reptile (şerpi,

guşteri) şi păsări (ciocănitoarea, potârnichea, turturica, gaiţa şi ciocârlia de pădure).