PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Dobrețu este situată în zona de sud-vest a județului Olt, la 60 de kilometri de municipiul Slatina, reședința județului, și la doar 30 de kilometri distanță de orașele Craiova și Balș.

Structura:

În administrația comunei intră satele Dobrețu, Curtișoara și Horezu.

Suprafața:

Comuna Dobrețu are o suprafață relativ redusă, de 1797 de hectare.

Populația:

Populația comunei însumează 1600 de locuitori, 50% din această cifră reprezentând procentul populației apte de muncă a comunei.

Climatul:

Regimul climatic al localității este unul temperat continental, cu ierni blânde și veri răcoroase.