PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Cârlogani este situată în partea de sud-vest a județului Olt, la circa 40 de kilometri distanță de Valea Dirjovului, în apropierea municipiului Slatina, orașul de reședință al județului. Se învecinează la nord cu localitatea Șușani, la est cu Strejești, cu Morunglav la vest, iar la sud cu teritoriul comunei Pleșoiu.

Structura:

Comuna Cârlogani este alcătuită din următoarele cinci sate: Cârlogani, Cepari, Scorbura, Beculești, Stupina.

Suprafața:

Comuna Cârlogani are o suprafață de 4201 hectare, fiind situată la granița dintre județele Olt și Vâlcea.

Populația:

Populația comunei numără 2304 locuitori, 50% dintre aceștia reprezentând populația aptă de muncă a comunei.

Clima:

Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează perfect în sectorul de climă temperat-continental, cu slabe influențe mediteraneene, având ca specific un regim termic moderat și umezeală relativ crescută, cu precipitații atmosferice bogate.

Solurile:

Solul predominant este cel brun-roșcat, ușor nisipos, fiind extrem de favorabil culturilor agricole.