PREZENTARE

Așezare geografică:

În partea de sud vest a județului Mehedinți, pe cursul pârâului Suşiţa, se află comuna Grozești, cu o suprafață administrativă de 4200hectare. Cele mai apropriate orașe, Strehaia și Turceni. sunt la 20km distanță de comună.

Structură:

Comuna este formată din patru sate: Grozeşti, Cîrceni, Şuşiţa și Păsărani.

Căi de acces:

Drumul județean DJ 607 asigură legatura dintre comună și localitățile învecinate. La 15km distanță față de centrul comunei, se află localitatea Gura Motrului care asigură cel mai apropriat mijloc de transport ferovial. La 75 km distanță de comună se află cel mai apropriat mijloc de transport aerian – aeroportul din Craiova.

Populația:

Aproximativ jumătate din populația totală a comunei, de 2200 persoane, este aptă de muncă.

Consiuliul local:

Primar: Gheorghe Coman

Viceprimar: Epure Ion

Secretar: Camelia Ghiorma