PREZENTARE

 

Comuna Baloteşti este situată în partea nordică a judeţului Ilfov, la aproximativ 20 km nord de municipiul Bucureşti. Se învecinează la nord şi nord-est cu comuna Snagov, la sud cu oraşul Otopeni, la est cu comuna Moara Vlăsiei, la vest cu comuna Corbeanca, iar la nord-vest cu comuna Periş. Localitatea are în componenţa sa trei sate: Baloteşti, Săftica şi Dumbrăveni.


Comuna are o populaţie stabilă de 6774 de locuitori, populaţia activă fiind de aproximativ 3300 locuitori (cca 50%), iar rata somajului de aproximativ 15%.

Relieful localităţii se încadrează în Câmpia Vlăsiei, subdiviziunea sudică a acesteia, denumită Câmpia Bucureştilor. Relieful are aspect de câmpie plană, cu o altitudine medie de 95 m şi cu o uşoară înclinare spre est şi sud.    

Infrastructură

Reţeaua drumurilor publice cuprinde: drumul naţional 1 Bucureşti- Ploieşti, drumul judeţean 101 Buftea-Corbeanca-Baloteşti-Moara Vlăsiei, drumurile comunale 5, Tunari-Dimieni-Baloteşti-Dumbrăveni şi 6, Baloteşti-Spitalul Baloteşti. Toate străzile laterale drumului naţional şi a celui judeţean sunt pietruite şi în stare bună pentru deplasarea pietonilor şi a autovehiculelor.

Comuna are deschidere la calea ferată, pe ruta Bucureşti – Urziceni, care trece prin sudul teritoriului său administrativ, având gara cu aceeaşi denumire, Baloteşti.

Reţelele electrice asigură alimentarea tuturor locuinţelor construite până în prezent.

Localitatea este deservită de o centrală telefonică automată de 2000 de linii, aceasta acoperind parţial şi necesităţile comunelor Snagov, Corbeanca şi Otopeni.

Baloteşti dispune de un sistem centralziat de alimentare cu apă, ce deserveşte o parte din locuinţele existente. Agenţii economici dispun de sisteme proprii de alimentare cu apă, unele dintre acestea deservind şi o parte din consumatorii casnici.