AFACERI

Principalele activităţi desfăşurate de locuitorii Bilborului sunt exploatarea şi prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor. Din întreg teritoriul administrativ al localităţii cea mai mare pondere le revine pădurilor (10460 ha), care sunt urmate de păşuni (7261 ha) şi fâneţe (4521 ha). Terenul arabil ocupă numai 68 de ha şi este cultivat în special cu cartofi (20 ha). Efectivul de animale al comunei este alcătuit din 5400 de păsări, 3600 de bovine, 2100 de ovine, 860 de porcine, 548 de cabaline şi 112 caprine.

În plus, localnicii sunt implicaţi în activităţi comerciale şi turistice. Industria alimentară se bazează pe îmbutelierea apei minerale.

Întreprinzători locali importanţi:

-         SC Bilbor Mineral Water SRL – fabrică de îmbuteliere a apei minerale;

-         SC Romtop SA – confecţii textile.