PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Țânțăreni este poziționată în partea de sud-vest a județului Gorj, pe cursul inferior al Rîului Gilord. Comuna este plasată între Dealurile Getice și Câmpia Piemontană Getică, având ca vecini: la sud orașul Filiași, aproximativ 4km distață, la vest comunele Ionești și Brănești, la est satul Fratoștița și comunele Crușeț și Stoina iar la nord comuna Turburea. Zonă de câmpie și deal in care este situata comuna are rețele și căi de comunicație în linie directă cu municipiul Craiova la 40km sud și municipiul Tg. Jiu la70km nord.

Structură:

Din punct de vedere administrativ-teritorial, comuna se întinde pe 4549 hectare și este alcătuită din patru sate:  Arpadia, Florești, Chiciora și Țânțăreni – centrul administrativ.

Căi de acces:
1. Căi de comunicație rutieră.

Legătura cu localitățile învecinate se realizează prin intermediul drumurilor comunale DC 50 – Țânțăreni (DN 66) – Arpadia, DC 50A – Chiciora (DC51)- Valea Lungă și DC51- Slămnești – Maiag – Chiciora – (DJ661) Florești. 

2. Căi de comunicație feroviare.

Gară și căi ferate pentru transportul de persoane și mărfuri, existent în comuna Țânțăreni.

3. Căi de comunicație aeriană.

La 40km distanță se află aeroportul Craiova, cel mai apropiat aeroport.

Populația:

Populația totală a comunei numără 5864 de locuitori.

Consiuliul local:

Primar: Maria Vasilescu

Viceprimar: Gabriel Vasilescu Mihail

Secretar: Ștefănel Ciobanu Cristian