PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Stejari este situată în partea de sud-vest a judetului Gorj, la o distanță de  60km de Municipiul Craiova și 40km de orașul Târgu Cărbunești.

Structură:

Centrul administrativ Stejari mai are în componență înca 5 sate: Baloșani, Dealul Leului, Piscoiu, Popești, Băcești. Suprafața teritorială a comunei este de 7455hectare.

Căi de acces:

Comuna Stejari este accesibilă cu căile de comunicație rutieră, prin drumul județean DJ 605B și căi de comunicație aeriană, aflate la 60km distanță.

Populația:

Numărul total al locuitorilor comunei Stejari este de 3181, din care un procent de 50% reprezintă populația activă.

Consiuliul local:

Primar: Ștefan Lupu

Viceprimar: Gheorghe Dina

Secretar: Claudiu Bucea