PREZENTARE

 

 
Poziţionare geografică: Comuna Runcu - comuna turistica, este situată în partea central a judeţului Gorj, la 13 km distanţă de municipiul Târgu Jiu;

Componenţa: Suseni, Dobriţa, Runcu, Biltişoara, Bilta, Valea Mare si Rachiti;

Suprafaţa: 27220 ha ;

Căi de acces: DN 67 D, DJ 672 B, DJ 672 C, DC 131A,DC 134;


Datorita poziţiei geografice care cuprinde atât şes cât şi zona submontană şi montană, izvoare şi ape curgatoare, deţine terenuri care sunt exploatate atât ca păşuni pentru animale, cât şi terenuri exploatate în agricultură, legumicultură, viticultură, piscicultură, apicultură şi, mai nou, creşterea melcilor. Toate aceste activităţi constituie locuri de muncă dar şi surse de venit pentru locuitorii comunei Runcu.

S-au pornit investiţii cu fonduri Phare in valoare de 22 miliarde lei pentru realizarea unor bazine de captare a apei potabile, pentru alimentarea a cinci din cele şapte sate ale comunei. Conducerea Primăriei ar fi dispusă la colaborări in investiţii, asigurând consultanţă şi suport logistic atât în alimentarea cu apă potabilă a localitaţilor comunei, cât şi in infrastructură, şcoli, turism, industrie alimentară (prelucrare produse agricole), piscicultură, colectarea şi prelucrarea deseurilor,  ş.a. Comuna dispune de reţele de telefonie fixă şi digitală,  internet la primărie şi în şcoli. De asemenea, ca dovadă a grijii reprezentanţilor administraţiei locale pentru cetăţenii de vârsta a treia din satele comunei, aici funcţionează două cămine de bătrâni şi un sanatoriu, există la nivel de comună 114 asistaţi sociali, 47 cetăţeni detin certificate de însoţitor iar trei copii sunt daţi în plasament familial. Primăria este dispusă să aloce teren din patrimoniu pentru contruirea unei clinici medicale.

Sunt aşteptate cu interes diverse propuneri de investiţii în turism ţinând cont de aşezarea geografică a comunei: pescuit şi vânătoare, trasee forestiere şi montane, circuite sportive, amenajare partie de schi, contruirea de cabane, tabere, pensiuni, organizarea unor ateliere de sculptură si pictură.

Dintre locurile care merită vizitate în comuna Runcu se numără Casa Memorială “Maria Apostol”, monumente ale eroilor, cimitire vechi ş.a.

Administraţia locală a comunei este interesată în gasirea unor soluţii de conservare a mediului şi a terenurilor forestiere aferente localităţilor din comuna, de colaborare în domeniul legumicol, viticol, piscicol, dar şi în apicultură. Creşterea animalelor ar fi un alt domeniu în care se poate investi în zona, dar şi în prelucrarea cărnii, a laptelui, lânii, în morărit şi panificaţie.

Cu alte cuvinte, există disponibilitate la nivelul administraţiei locale în ce priveşte colaborarea în diverse forme şi cu diverse instituţii, din ţară şi din străinatate, pentru prosperitatea satelor comunei şi a locuitorilor acestora.