PREZENTARE

PREZENTARE:

Așezare geografică:

Cu o suprafață administrativă de 8622hectare, comuna Crușeț se află în partea de sud-vest a județului Gorj, la o distanță de 30km de Municipiul Craiova și 19km de orașul Filiași.

Structură:

În componența comunei intra 10 sate: Crușet – centrul administrativ, Bojinu, Văluța, Urda de Jos, Slăvuța, Slămnești, Măiag, Marinești, Mierea și Miericeaua.

Căi de acces:

Legătura cu localitățile învecinate se realizează prin intermediul drumului național DN 6B. La o distanță de 19km de comună se află cea mai apropiata gară de transport persoane și transport mărfuri iar la 30km se află cel mai apropiat aeroport.

Populația:

Populația totală a comunei este de 3742 de locuitori dintre care 50% reprezintă populația aptă de muncă

Consiuliul local:

Primar: Viorel Drăgușin

Viceprimar: Teodor Godeanu

Secretar: Bogdan Nicula