CULTURAL

 

Teritoriul administrativ al orasului Bumbesti Jiu, se inscrie in arealul turistic montan si detine un valoros potential turistic caracterizat printr-un cadru natural generos prin toate componentele sale dar si prin importante atractii turistice antropice. La aceasta se adauga pastrarea unor vechi ocupatii si mestesuguri, a unor frumoase datini si obiceiuri populare.

Zona aceasta cuprinde o concentrare deosebita de obiective turitice, atat in aria montana cat si in cea deluroaa si depresionara subcarpatica ce se impune prin:

-aspecte peisagistice de mare densitate si frumusete in care defileul Jiului este de o deosebita frumusete;

-versantii sudici ai muntilor au mari disponibilitati pentru realizarea amenajarilor necesare practicarii sportului de iarna (indeosebi in zona Balea – Lucaturile) la altitudini de 1450 – 1500m;

-areale forestiere extinse in zona montana ca locuri ideale pentru recreere si odihna;

-important fond cinegetic;

-muzeul de arhitectura populara de la Curtisoara;

-manastirea Lainici si alte biserici de lemn cu valoare de monumente;

Deoarece accesul in zona se asigura pe drumul national DN 67 si prin alte drumuri modernizate se apreciaza ca se poate practica un turism complex, montan, sporturi de iarna, rafting, alpinism, pescuit sportiv si vanatoare, turism cultural.

Structurile turistice de primire sunt reduse ca grad de confort si numar de locuri inregistrandu-se ca structuri organizate complexul Lainici, motel Castrul Roman si motel Visina.

 
Patrimoniul cultural:

Lista monumentelor situate pe teritoriul municipiului Bumbesti Jiu este urmatoarea:

-ruinele castrului roman de piatra si asezare civila din sec II si III din localitatea Bumbesti Jiu pe malul stang al Jiului de o parte si de alta a drumului national.

-castrul roman de pamant si asezare civila din sec. I – II din localitatea Bumbesti Jiu  in locul numit "Vartop" la 1 km de localitate.

-Ruinele din epoca medievala sec XIV – XV in localitatea Bumbesti Jiu in fostul sat valea Sadului in punctul "Luncani".

-Castrul roman de pamant din sec. I – II din satul Plesa pe malul drept al Jiului la 1 km vest de sat.

-Manastirea Lainici si schitul Locuri rele.

-Biserica "Sfantul Nicolae" (1763) din localitatea Bumbesti Jiu, sat Lazaresti

-Biserica "Sfanta Treime" a Manastirii Visina (sec. XIV) cu ruinele turnului Clopotnitei in localitatea Bumbesti Jiu.

-Biserica de lemn Sfintii Voievozi (1706) refacuta in anul 1824 din satul Plesa.

-Biserica "Schimbarea la fata" (1702) din satul Tetila.

-Muzeul arhitecturii populare, Cula Cornoiu (sec. XVIII), biserica "Sfantul Ioan Botezatorul" (1820), case si conace taranesti, instalatii agricole, in satul Curtisoara.

In acelasi timp prin Decizia Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Gorj, nr. 82/1994 s-au stabilit zone si monumente ala naturii din judetul Gorj, conform caruia, pentru orasul  Bumbesti Jiu sunt nominalizate urmatoarele zone care au un regim de protectie speciala stabilita prin actele normative in vigoare:

a)Rezervatii forestiere:

-Padurea Chitu – Bratcu pentru padurea de conifere.

-Padurea Gornacel- satul Plesa – pentru primul silvestru.

b)Rezervatii geologice:

-Piatra "Sfinxul Lainicilor".

-Stancile de la Rafaila.

 
Educatie:

  În perioada actuală procesul de învăţământ se desfăşoară prin:

-Liceul industrial Sadu-înfiinţat în 1965,

-Şcoala generală Curtişoara- înfiinţată în 1844 de către preotul Hristea Băloi

-Şcoala generală Bumbeşti înfiinţată în 1866(nefunctionala)

-Şcoala generală Pleşa-înfiinţată în 1949 de Mărculescu Nicolae(nefunctionala)

-Şcoala generală Tetila infiintata in 1843 de preotul Popescu C-tin

-Şcoala generală Lăzăreşti-înfiinţată în 1949

-Centrul de pregatire jandarmi înfiinţată în 1995

-Gradinita cu program prelungit Bumbesti Jiu

-Gradinita Bumbesti


Cultura :

  Activitatea culturală, în forma organizată se desfăşoară în cadrul Casei de Cultură a oraşului care are în componenţă şi două cămine culturale în satele Bumbeşti şi Curtişoara  precum şi prin Clubul Sindicatelor U.M.Sadu.

  Locuitorii beneficiază de serviciile a doua biblioteci: Biblioteca orăşenească care funcţionează în clădirea Primăriei şi Biblioteca Sindicatelor care funcţionează în cadrul Clubului Sindicatelor.


Culte:

 - BISERICA  “ SFÂNTUL NICOLAE” DE LA  BUMBEŞTI

În anul 1745 exista în localitate o biserică de lemn, ce a fost refăcută în 1787. Biserica apare atestată pentru prima dată în anul 1840. În anul 1902 a fost construită o biserică de zid , refăcută ulterior în anul 1942.

 - BISERICA  “ÎNĂLŢAREA  DOMNULUI” DE LA  BÂRLEŞTI

La 1760 în localitate exista o biserică din lemn.

În cimitir, lângă biserică,  este o cruce de la 1778.         

Biserica actuală a fost ridicată de bârleşteni (începută în 1930 şi terminată în 1940 .

 - BISERICA  “SFÂNTUL  GHEORGHE “DE LA PORCENI

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe din satul Pleşa (fost Porceni Birnici) a fost construită în anul 1936 din zid de piatră, cărămidă şi ciment, cu lungimea de 19 metri iar lăţimea de 7 metri, în formă de cruce, cu o turlă mare pantocrator aşezată pe patru carlote din beton armat, care are în faţă un baldahin.  Este acoperită cu tablă zincată.

S-a ridicat această sfântă biserică din temelie: în numele tatălui, al fiului şi al Sfântului Duh, treimea cea nedespărţită prin osârdia enoriaşilor din acest sat.

Pictura a fost executată în ulei de Matei Băzăvan din Tg-Jiu în stil bizantin .

Această sfânta biserică posedă nouă icoane, operă de mare valoare artistică, lucrate în mozaic, creaţia şi donaţia pictoriţei Nora Steriadic din Bucureşti. În exterior sunt icoanele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în mărime de 1,5m/0,8 m ; Sfântul Gheorghe, patronul bisericii în exterior, deasupra baldahinului, este aşezat pe un cal zdrobind cu suliţa scorpia, după tradiţie. Toate aceste icoane sunt aşezate în zid . În interior mai sunt două astfel de icoane cu Mântuitorul Cristos, două cu Maica Domnului  pe catapeteasmă şi în pronaos,  o icoană cu Sfântul Nicolae iar alta cu Sfântul Gheorghe lateral, pe catapeteasmă.

Sfânta biserică s-a sfinţit în zilele I.P.S. Mitropolit al Olteniei Nifon Criveanu , de către P. C. Pr Aristide Geamănu, protoereul Jud. Gorj, însoţit de un sobor de preoţi din satele vecine la data de 4 octombrie 1944.

 - BISERICA “SFÂNTUL  NICOLAE” DE LA  LĂZĂREŞTI

Biserica veche este înfiinţată în 1763,reparată în  1932 şi din nou reparată între anii  1973-1975, cu mare cheltuială a localnicilor.

La intrarea în biserică sunt chipurile Sfinţilor Apostoli Pătru şi Pavel. Biserica prăznuieşte  pe Sfântul Ierarh Nicolae.

Are fundaţia din piatră cu var, pereţii din lemn şi învelitoarea din ţiglă.

A fost pictată de G. Băleanu.

Clopotniţa de azi, foarte solidă, a fost ridicată în 27 aprilie 1973 şi a fost turnată cu mâinile locuitorilor.

 - CAPELA  “SFÂNTUL ILIE” SADU

 Capela Sfântul Ilie, Sadu, din localitatea Bumbeşti-Jiu a fost construită din necesitatea de a deservi religios comunitatea ortodoxă care s-a format odată cu începerea construirii liniei ferate Bumbeşti-Livezeni şi apoi a construirii şi  funcţionării Uzinei Sadu (fosta Pirotehnie a Armatei) . Odată cu deschiderea acestor şantiere au fost construite barăci din lemn, formându-se o colonie muncitorească.

Odată cu înfiinţarea acestei colonii muncitoreşti s-a impus şi construirea unei capele pentru a deservi credincioşii ortodocşi ai acestei colectivităţi.

Ca şi barăcile ce serveau drept locuinţă muncitorilor angajaţi să construiască UM Sadu, capela din Sadu a fost construită din panouri de lemn fără a fi pusă pe o temelie de piatră sau de ciment, ci pe bucăţi de lemn. A fost acoperită cu carton gudronat, care se deteriora rapid şi în 1981 straturile de carton şi de smoală puse de-a lungul timpului ajunseseră la o grosime de 12 cm.

Capelă a fost construită în 1945 de muncitorii U. M. Sadu , director al uzinei fiind colonelul de armată Artur Popescu.

A fost sfinţită în martie 1946, primul preot slujitor fiind Damian.

 - BISERICA “SFÂNTUL ILIE” DIN  SADU

Este o biserică nouă , nefinalizată încă, dar n-ar părea astfel ţinând seama că aici sunt toţi morţii Bumbeştiului, datorită strămutării cimitirului din lunca Jiului.

În 1992 patriarhul Nestor a pus piatra de temelie  pentru biserică, preot fiind Ion Andreoiu.

La 10 august  2002 s-a ţinut prima slujbă în biserica nouă din Sadu

Pe 10 februarie 2003 a  fost început acoperişul, lucrare încheiată pe 1 august 2003.

Pe 16 martie 2003 s-a montat clopotul.

La 10 februarie 2003  a fost început acoperişul şi a fost terminat la 1 august.

Biserica este sub formă de cruce, cu trei turle, Pantocratorul fiind cea mai înaltă.

Pictura interioară şi exterioară va fi în frescă.

Hidroelectrica SA Bucureşti, Sucursala Gorj este cea care a finanţat această lucrare.

Aici va funcţiona şi o bibliotecă parohială, ca în marile oraşe ale ţării, la care vor avea acces toţi enoriaşii.

 -  BISERICA ADVENTISTĂ

Adevărata viaţă a credincioşilor a început atunci când doi membrii ai cultului au fost invitaţi în 1992 la o şedinţă a Consiliului Local, în care s-a hotărât acordarea unui teren pentru construirea unei biserici.

Pastor la biserica adventistă este Burcea Nelu din  Tg-Jiu.

Mai există pe teritoriul oraşului Bumbeşti-Jiu o biserică baptistă şi mai activează, răspândind credinţa prin felul lor aparte, martori ai lui Iehova