PREZENTARE

 

Padurile ca structura si vegetatie forestiera reflecta specificul formelor de relief pe care sunt dezvoltate.

 In zona montana se remarca o anumita "etajare" pe altitudine a principalelor formatiuni forestiere  si anume gorunete, fagete, amestecaturi de fag cu rasinoase, molidisuri, etajare mai clara in muntii Parang si mai difuza in muntii Vilcan.

In zona dealurilor subcarpatice se intalnesc, cu o frecventa mai mare, gorunete pe versantii insoriti si fagete pe versantii umbriti.

Starea generala fito-sanitara a padurilor se apreciaza ca buna, majoritatea arboretelor fiind relativ sanatoase, cu toate ca au fost semnalate si unele atacuri ale daunatoarelor. Pe ansamblul padurilor din teritoriul studiat, procesul de stabilire fiziologica a arborilor s-a accentuat mai ales dupa 1995 afectand in prezent cca 20% din arbori:

-paduri din grupa I cu functiuni speciale de protectie a apelor, solului, climei si a obiectivelor de interes national, paduri pentru recreere, monumente ale naturii si rezervatii.

-paduri din grupa a II-a cu functiuni de productie si protectie, in care se urmareste sa se realizeze in principal, masa lemnoasa de calitate superioara si alte produse ale padurii si, concomitent, protectia factorilor de mediu.

Pe langa activitatile de baza, ce constau in efectuarea impaduririlor (cca 0.8ha anual), cresterea, intretinerea si protectia padurii, organele silvice desfasoara si alte activitati de productie cum ar fi: colectarea fructelor de padure, vanatul, precum si vanzarea masei lemnoase (ajunsa la exploatare intr-un volum de 10-11mii mc anual).

In continuare, activitatea organelor silvice va trebui sa puna accent deosebit pe dezvoltarea si valorificarea padurii ca element constitutiv al peisajului cu multiple functiuni, ca protectie impotriva fortelor naturale cu rol distructiv, protectia rezervelor de apa potabila, loc de odihna pentru o mare parte a populatiei..

Incepand cu luna ianuarie 2006 s-a instituit regimul de arie naturala protejata si   s-a aprobat incadrarea in categoriile de management corespunzatoare parcul national Defileul Jiului  in vederea conservarii diversitatii biologice. Astfel cu ocazia lucrarilor de amenajare a fondului forestier, toate padurile incluse in parcul national se incadreaza in grupa I functionala, iar padurile din zonele de conservare speciala se incadreaza in categoriile functionale corespunzatoare tipului I functional, conform normelor tehnice in vigoare pentru amenajarea padurilor).