PREZENTARE

Așezare geografică:

Aria Comunei Bărbătești se află în partea de sud-est a județului Gorj. Are următorii vecini: în partea de nord-est comuna Jupânești, la nord-vest orașul Țicleni, la sud comuna Vladimir iar la sud-vest comuna Săulești. Comuna se află la 14km distanță de orașul Târgu Carbunești și la 70km de municpiul Craiova.

Structură:

Sate aparținătoare comunei: Musculești, Petrești, Socu și Bărbătești – centrul administrativ.

Căi de acces:

Principala cale de comunicație este drumul județean DJ 661, drum rutier modernizat, care străbate comuna de la nord la sud, asigurând circulația cu toate zonele județului. Teritoriul administrativ al comunei dispune de sistem național de transport feroviar. Acces la căile aeriene, la 70km de comună prin cel mai apropriat aeroport, Aeroportul Craiova.

Populația:

În comună sunt 1907 de locuitori, 50% dintre aceștia reprezentând populașia aptă de muncă.