Harta Judetului

Urmareste ultimele primarii inscrise

Loc. Stangaceaua - Jud. Mehedinti
Loc. Grozesti - Jud. Mehedinti
Loc. Barbatesti - Jud. Gorj
Loc. Vladimir - Jud. Gorj
Loc. Aninoasa - Jud. Gorj
Loc. Turburea - Jud. Gorj
Loc. Stoina - Jud. Gorj
Loc. Danciulesti - Jud. Gorj
Loc. Tantareni - Jud. Gorj
Loc. Stejari - Jud. Gorj
Loc. Cruset - Jud. Gorj
Loc. Goicea - Jud. Dolj
Loc. Bistret - Jud. Dolj
Loc. Birca - Jud. Dolj
Loc. Urzicuta - Jud. Dolj
Loc. Giurgita - Jud. Dolj
Loc. Tuglui - Jud. Dolj
Loc. Cerat - Jud. Dolj
Loc. Calopar - Jud. Dolj
Loc. Malu Mare - Jud. Dolj
Loc. Draghiceni - Jud. Olt
Loc. Radovan - Jud. Dolj
Loc. Vartop - Jud. Dolj
Loc. Bucovat - Jud. Dolj
Loc. Gangiova - Jud. Dolj
Loc. Intorsura - Jud. Dolj
Loc. Varvoru de Jos - Jud. Dolj
Loc. Silistea Crucii - Jud. Dolj
Loc. Vela - Jud. Dolj
Loc. Brastavatu - Jud. Olt
Loc. Orlea - Jud. Olt
Loc. Coteana - Jud. Olt
Loc. Otesani - Jud. Valcea
Loc. Dragoesti - Jud. Valcea
Loc. Gircov - Jud. Olt
Loc. Deveselu - Jud. Olt
Loc. Vadastrita - Jud. Olt
Loc. Stefan cel Mare - Jud. Olt
Loc. Radomiresti - Jud. Olt
Loc. Grojdibodu - Jud. Olt
Loc. Draganesti de Olt - Jud. Olt
Loc. Sopot - Jud. Dolj
Loc. Secu - Jud. Dolj
Loc. Melinesti - Jud. Dolj
Loc. Goiesti - Jud. Dolj
Loc. Dragotesti - Jud. Dolj
Loc. Bralostita - Jud. Dolj
Loc. Simnicu de Sus - Jud. Dolj
Loc. Scaiesti - Jud. Dolj
Loc. Farcas - Jud. Dolj
Loc. Grecesti - Jud. Dolj
Loc. Cernatesti - Jud. Dolj
Loc. Argetoaia - Jud. Dolj
Loc. Voineasa - Jud. Olt
Loc. Ganeasa - Jud. Olt
Loc. Gradinari - Jud. Olt
Loc. Dobretu - Jud. Olt
Loc. Carlogani - Jud. Olt
Loc. Barza - Jud. Olt
Loc. Stoicanesti - Jud. Olt
parteneri primariaonline

Gorj


AlbeniBustuchinMatasariStoina
AlimpestiCatuneleMusetestiTantareni
AninoasaCilnicNovaciTargu Carbunesti
ArcaniCiuperceniPadesTargu Jiu
Baia de FierCrasnaPestisaniTelesti
BalanestiCrusetPlopsoruTicleni
BalestiDanciulestiPrigoriaTurburea
BarbatestiDanestiRosia de AmaradiaTurceni
Bengesti-CiocadiaDragotestiRovinariTurcinesti
BerlestiDragutestiRuncuUrdari
BilteniFarcasestiSaceluVagiulesti
BorascuGlogovaSaulestiVladimir
BranestiGodinestiScoarta 
Bumbesti JiuLicuriciStanesti 
Bumbesti PiticLogrestiStejari 
 Targu Jiu, Orasul Tau, Online

 
PREZENTARE

Judeţ în SV României, pe cursul mijlociu al Jiului, are suprafaţa de 5.602 Km2 (2,35% din suprafaţa ţării) şi o populaţie de 386.097 locuitori (INS, 2004), din care 47% în mediul urban.

Din punct de vedere administrativ. Judeţul este alcătuit din 2 muncipii: Târgu Jiu (municipiu - reşedinţă de judet), Motru, 7 oraşe:, Rovinari, Bumbeşti-Jiu, Târgu Cărbuneşti, Novaci, Tismana, Ţicleni, Turceni şi 61 de comune: Albeni, Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier, Bălăneşti, Băleşti, Bărbăteşti, Bengeşti, Berleşti, Bâlteni, Bolboşi, Borăscu, Brăneşti, Bumbeşti-Piţic, Bustuchin, Câlnic, Căpreni, Cătunele, Ciuperceni, Crasna, Cruşeţ, Dănciuleşti, Dăneşti, Drăgoteşti, Drăguţeşti, Fărcăşeşti, Glogova, Godineşti, Hurezani, Ioneşti, Jupâneşti, Leleşti, Licurici, Logreşti, Mătăsari, Muşeteşti, Negomir, Padeş, Peştişani, Plopşoru, Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia, Runcu, Săcelu, Samarineşti, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Slivileşti, Stăneşti, Stejari, Stoina, Ţânţăreni, Teleşti, Turburea, Turcineşti, Urdari, Văgiuleşti, Vladimir.

Aparţine în majoritate unui singur bazin colector, Jiul. Excepţie fac extremităţile NE şi NV ale judeţului, care sunt drenate de cursurile superioare ale Olteţului şi Cernei. În judeţ se găsesc numeroase lacuri naturale (Calcescu , Slaveiu , Mija) şi antropice (Cearu , Cerna , Motru) .


DESCRIERE ECONOMICĂ

AGRICULTURĂ

Judeţul dispunea în 1994 de 250.204 ha terenuri agricole, din care 103.264 ha arabil, 125.305 ha păşuni şi fâneţe naturale, 13.266 ha livezi şi pepiniere pomicole. Principalele culturi agricole au fost cele de porumb (57.140 ha , 1994) , grâu şi secară (21.259 ha), plante de nutreţ (9.069 ha), orz şi ovăz, cartofi, legume. Pomicultura (meri, pruni, peri, cireşi, nuci), cu extindere mare în părţile deluroase ale judeţului , formează areale compacte în zona localităţilor Bârseşti, Turcineşti, Dobriţa, Săcelu s.a. în 1995, sectorul zootehnic cuprindea 157,4 mii capete ovine , 129,4 mii capete porcine, 79,7 mii capete bovine , 22,2 mii capete caprine; avicultura (2.424,3 mii capete); apicultura (13,6 mii familii de albine).


INDUSTRIE

Resursele naturale pe care se bazează dezvoltarea industriei locale sunt: lignit în bazinele Motru (Horăşti , Roşiuţa, Lupoaia, Leurda, Plostina) şi Rovinari (Cicani , Beterega , Garla , Mătăsari, Roşia-Jiu, Rovinari, Urdari s.a.) antracit (Schela) , petrol (Ţicleni, Hurezani, Bâlteni, Albeni, Scoarţa, Bustuchin), gaze naturale (Ţicleni, Hurezani, Logreşti, Bustuchin), grafit (Baia de Fier, Polovragi), calcare (Suseni) , marne (Bârseşti), dolomite (Tismana) , argila refractară (Schela , Viezuroiu), izvoare minerale (Sacelu), păduri (273.868 ha , 1994).

Principalele produse industriale: energie electrică (termocentrale de la Turceni , 2.640 MW, Rogojel, 1.720 MW, Rovinari, 1.390 MW, Tg-Jiu şi hidrocentrale de la Novaci şi cele din complexul Cerna-Motru-Tismana), utilaj minier (Motru , Targu-Jiu, Rovinari, Bâlteni) , maşini-unelte pentru presare-forjare, articole tehnice din cauciuc şi cauciuc regenerat (Targu-Jiu) , masini-unelte şi frigidere cu compresor (Bumbesti-Jiu) , materiale de constructii (ciment , tuburi de azbociment , caramida etc. , la Barsesti , Targu-Jiu , Targu Carbunesti) , cherestea , mobila , parchete , placi aglomerate din lemn (Târgu-Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbeşti-Jiu, Tismana, Padeş) , confecţii (Târgu-Jiu, Tismana, Padeş, Motru, Târgu Cărbuneşti) , tricotaje (Motru), sticlărie pentru menaj (Târgu-Jiu), produse alimentare (preparate din carne şi lapte, dulciuri, băuturi, ţigarete etc.)


TURISM

În judeţ se desfăşoară un turism intens, legat de varietatea condiţiilor naturale (defileul Jiului, cheile Olteţului, Corcoaiei , Sohodolului s.a , peşterile Polovragi , a Muierilor, Cloşani, lacurile glaciare montane s.a), de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbeşti-Jiu, aşezările daco-romane de la Suseni, Bârseşti, Boroşeni s.a.), de numeroasele obiective arheologice (mănăstirile Tismana şi Polovragi, schitul Lainici, cula de la Curtişoara), de operele monumentale ale lui Constantin Brâncuşi de la Târgu-Jiu (Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului), precum şi de datinile , obiceiurile tradiţionale şi portul gorjenesc.