PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Urzicuța este așezată în partea central-sudică a județului Dolj, având în vecinătatea sa comunele Giurgița - la nord și est, Bârca - la est, Bistreț - la sud, Afumați - la sud și vest, Siliștea-Crucii - la vest și situându-se la 55 de kilometri de municipiul Craiova, 20 de kilometri de orașul Segarcea și 18 kilometri de municipiul Băilești.

Comuna Urzicuța este situată pe drumul județean DJ 561 A, la vest de valea Desnățuiului, în Câmpia Olteniei, având un relief de câmpie alcătuit din terasele Dunării, cu altitudine relative cuprinse între 25-40 metri, fiind străbătută la est de râul Desnățui și la sud de pârâul Baboia. La baza teraselor a apărut o serie de izvoare ce au format o salbă de bălți.

În partea sudică a localității a apărut un lac ale cărui ape s-au mineralizat treptat, dobândind proprietăți terapeutice în tratamentul afecțiunilor reumatismale. În această zonă, cunoscută astăzi sub denumirea de Băile Ionele, oamenii se înghesuiau odinioară să-și trateze reumatismul, cum se întâmplă încă la Căciulata sau Herculane. În anii '70 băile erau luate cu asalt de pensionari și agricultori, fiind vizitate zilnic de 500-600 de persoane.

Structura:

În administrația comunei intră satele Urzicuța și Urzica Mare.

Infrastructura:

  • Comuna este electrificată parțial;
  • Comunicarea se realizează prin intemediul telefoniei fixe;
  • Comuna beneficiază de drumuri de legătură bune, fiind situată pe drumul județean Craiova-Băilești;
  • Cea mai apropiată gară este situată în imediata proximitate a comunei, la doar 1 kilometru depărtare;
  • Comuna dispune de suprafețe vaste de terenuri agricole, cu soluri fertile, propice unei agriculturi moderne, toată zona fiind irigabilă;
  • Teritoriul comunei este străbătut de o rețea de bălți, întreaga zonă fiind considerată un adevărat paradis pescăresc și vânătoresc.

Populația:

Comuna Urzicuța înglobează un număr de 3071 de locuitori. Un procentaj de circa 60% dintre aceștia reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Consiliul local:

Primar: Grigorescu Florea

Viceprimar: Dragoianu Dumitru

Secretar: Sclipcea Diana Mariana

Contabil: Gatea Ion