PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Secu este localizată în nord-vestul județului Dolj, fiind alcătuită din următoarele localități: Secu - centrul administrativ al comunei, Comănicea, Șumandra și Smadovicioara.

Comuna ocupă o suprafață totală de 2750 de hectare (92 de hectare intravilan, 2658 de hectare extravilan).

Persoane importante din primărie:

Primar: Popa Adrian
Viceprimar: Popescu V. Constantin
Secretar: Jianu Viorel
Contabil: Jianu Lili

Populația:

Populația comunei Secu se constituie din 1400 de locuitori, distribuiți în 650 de locuințe. Circa 60% dintre aceștia sunt apți de muncă.

Clima:

Clima locului are caracter temperat-continental de câmpie, cu temperaturi medii anuale de 11 grade Celsius. Temperatura medie a lunii celei mai reci – ianuarie – este de +2 grade Celsius, iar la lunii calde – iulie – este de 23 de grade Celsius. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 500 – 550 mm/an.

Solurile:

Solurile specifice sunt cernoziomurile levigate, solurile brune şi regosolurile, solurile negre şi brune argiloase compacte, lăcoviştile.