PREZENTARE

Informații generale:

A fost alcătuită din satele Scăeşti de Mijloc, Scăeşti de Sus, Scăeşti de Jos (1864-1875), Scăeşti (1912-1926), Valea lui Pătru (1926-1950; 1965 - până în prezent).

În conformitate cu ultima împărţire administrativă, este alcătuită din satele Scăeşti şi Valea lui Pătru.

Așezare geografică:

Comuna Scăești este situată în nord-estul Câmpiei înalte a Bălăciței, de-a dreapta Văii Jiului, la o distanță de 28 de kilometri de municipiul Craiova și la 16 kilometri de orașul Filiași.

Se învecinează cu localităţile: nord - comuna Braloştiţa, nord-est - comuna Brădeşti, est - comunele Almăj şi Coţofenii din Dos, sud - comuna Cernăteşti, vest - comuna Argetoaia.

Populația:

2100 de locuitori alcătuiesc populația comunei Scăești. Dintre aceștia, circa 50% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Clima:

Clima are caracter temperat-continental de câmpie cu temperatura medie anuală de 10-11°C. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -2°C, iar media lunii celei mai calde (iulie) de 22°C. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 600 mm. Vânturile dominante sunt vestice şi estice.

Hidrografia:

Hidrografia este reprezentată prin râul Jiu, prin afluentul său, Obedinul și lacurile Gâldăul şi Răchitoasa (în partea de nord-vest). Apele freatice sunt situate la o adâncime de 15-30 metri.