PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Melinești se găsește la nordul orașului Craiova, fiind traversată de râul Amaradia.

Este formată din satele Bodăiești, Ohaba, Bodăieștii de Sus, Melinești, Odoleni, Popești, Muierușu, Valea Muierușu de Jos, Negoiești, Ploștina, Valea Mare (pe partea dreaptă a râului Amaradia) și Spineni și Godeni (situată pe partea stângă a râului Amaradia).

La nordul comunei se află comuna Crușeț cu satul Slămnești, la est comuna Murgași cu satul Balota și comuna Fărcaș cu satul Amărăști, iar la vest orașul Filiași și comuna Brădești.

Comuna are o suprafață de 8942 de hectare.

Populația:

Populația comunei Melinești este de 4182 de locuitori, împărțiți în 13 sate. Un procent de circa 60% reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Clima:

Teritoriul comunei doljene Melinești se încadrează în tipul de climat temperat-continental de câmpie, cu o temperatură medie anuală de circa 10.3ºC. Vânturile dominante sunt cele vestice şi sud-estice.

Fauna:

Fauna comunei Melinești nu este una foarte diversificată, fiind specifică zonei de stepă, cu elemente de pădure și baltă.

Vegetația:

Comuna Melinești este caracterizată prin prezența unor habitate naturale specifice stepei și silvostepei.

Circa 15% din suprafața comunei mai este împădurită. Găsim păduri izolate de cer și gârniță, iar în vestul și estul comunei pajiști stepizate.