PREZENTARE

Aşezarea geografică:

Comuna Întorsura este situată în partea centrală a judeţului Dolj, la 35 de kilometri distanţă de municipiul Craiova, reşedinţa judeţului şi la 40 de kilometri distanţă de oraşul Băileşti.Comuna este alcătuită din satul omonim.Drumul judeţean DJ 57 face legătura între comună şi restul localităţilor din judeţul Dolj.

Gara de transport persoane, respectiv mărfuri, se află la 24 de kilometri distanţă, iar distanţa ce trebuie parcursă pentru a ajunge la cel mai apropiat aeroport este de 34 de kilometri.Pe suprafaţa comunei îşi desfăşoară activitatea două şcoli şi o grădiniţă.

Suprafaţa administrativă:

Comuna se întinde pe o suprafaţă totală de 3133 de hectare.

Populaţia:

Populaţia comunei Întorsura însumează 1820 de locuitori, din care circa 50% reprezintă populaţia aptă de muncă a comunei.

Fauna

Fauna locului este constituită îndeosebi de rozătoare, carnivore, reptile şi păsări.Popândăii, hârciogii sau şoarecii de câmp sunt cele mai răspândite specii de rozătoare prezente pe teritoriul comunei.Reptilele sunt reprezentate prin şerpi de apă, şopârle şi guşteri.