PREZENTARE

Așezarea geografică:

Comuna Grecești este parte integrantă a județului Dolj, fiind situată în partea nord-estică a acestuia, la 5 kilometri de orașul Segarcea și la 50 de kilometri de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului.

Structura:

În componența comunei Grecești intră satul omonim, dar și alte șase sate: Barboi, Gropanele, Busu, Busulețu, Grădiștea și Stăncești. Întreaga comună se întinde pe o suprafață de 5700 de hectare.

Populația:

Populația comunei Grecești consistă din 1740 de locuitori, circa 50% dintre aceștia reprezentând forța de muncă a comunei.

Clima:

Clima este temperată. Temperaturile variază în medie între -3°C (în luna ianuarie) şi +23°C (în iulie), ceea ce reprezintă o amplitudine anuală de 26°C, liniile absolute ating -30°C (în lunile ianuarie şi februarie), iar maximele 40°C (în august), rezultând o amplitudine de 70°C.
Media precipitaţiilor anuale de apă ce cad în Oltenia este cuprinsă între 500 şi 700 mm. Lunile în care se întregistrează cele mai mari cantități de apă sunt mai şi iunie, iar cea mai săracă în precipitații este luna februarie, caracterizată prin precipitaţii de numai 30-40 mm.
Vântul dominant anual al Olteniei (în medie) este cel de est-vest, cu o tărie medie cuprinsă între 7-26 km/oră. Cea mai mare frecvenţă o are vântul cald.
În concluzie, din punct de vedere climatic comuna Grecești se înscrie în zona climatului umed temperat, zona în care influenţa regimului mediteranean este mai mare decât în celelalte zone.

Economia:

Agricultura, susţinută de cultura plantelor şi creşterea animalelor, reprezintă activitatea economică de bază a locuitorilor comunei Grecești.

Serviciile şi comerţul sunt alte domenii care s-au dezvoltat tot mai mult în ultima perioadă.

Consiliul local:

Primar: Corici Marcel

Viceprimar: Iordache George Sorin

Secretar: Lăpădătescu Lola Victoria

Contabil: Voinescu Aristică