PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Goiești este situată în partea de nord a municipiului Craiova, reședința județului Dolj, pe partea stângă și pe partea dreaptă a râului Amaradia.

Localităţile care formează comuna sunt: Goieşti - centrul administrativ al comunei, Fântâni, Gruiţa, Mălăeşti, Pioreşti, Adâncata, Ţandăra, Popeasa, Pometeşti, Muereni, Vladimir, Mogoşeşti și Zlătari.

Accesul spre și dinspre comună se realizează prin intermediul drumului național 6B Craiova-Târgu Cărbunești-Târgu Jiu.

Structura consiliului local:

Primar: Adam Atanasie
Viceprimar: Ştefan Constantin
Secretar: Balaci Teodorescu Elena
Contabil: Iliescu Marin

Infrastructura:

Comuna este electrificată integral;

Comunicarea se realizează prin intemediul telefoniei fixe;

Cea mai apropiată staţie de cale ferată se găseşte la 21 de kilometri distanţă de centrul comunei;

Cel mai apropiat aeroport se găsește la o distanță de numai 21 kilometri de centrul comunei, în municipiul Craiova.

Populația:

Comuna Goiești înglobează în cele 1436 de gospodării aflate în administrare un număr de 3200 de locuitori. Un procentaj de circa 60% dintre aceștia reprezintă populația aptă de muncă a comunei.

Actitivitatea economică de bază a locuitorilor comunei Goiești este, așa cum era de așteptat, agricultura, susţinută de cele două ramuri principale: creşterea animalelor şi cultura plantelor, activităţi ce se desfăşoară cu predilecţie în gospodăriile individuale. Se cresc în special: bovine, porcine, ovine.

Alte domenii în care îşi desfăşoară activitatea o bună parte din locuitorii comunei Goiești sunt serviciile şi comerţul.