PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Goicea este poziționată în partea de sud-vest a României, respectiv în sudul Olteniei. Teritoriul său este străbătut de râul Desnățui, făcând parte din Câmpia Română, mai exact din Câmpia Băileștilor sau a Desnățuiului. În ceea ce privește poziționarea comunei în cadrul județului, putem spune că aceasta este situată în sudul județului Dolj, la circa 8 kilometri distanță de Dunăre și la 60 de kilometri de orașul Craiova, centrul administrativ al județului.

Clima:

Regimul climatic este unul temperat-continental specific zonei de câmpie, având, grație poziției depresionare pe care o ocupă județul în sud-vestul țării, influențe submediteraneene. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse între 10°-11.5°, iar precipitațiile cad în cantități mai reduse comparativ cu restul teritoriului.

Populația:

La recensământul din 2012 populația comunei Goicea număra 4732 de locuitori. Aproape toți locuitorii comunei sunt de etnie română, la recensământul menționat înregistrându-se o minoritate de 87 de romi și un grec. Circa 50% dintre locuitorii comunei sunt apți de muncă.

Reţeaua hidrografică:

Cunoaşterea reliefului, a naturii terenului şi a climei, ne explică repartiţia, orientarea şi regimul apelor dintr-o zonă geografică. Văile curg în general tranversal pe structura monoclinală, cu direcţie generală N-S. Deoarece apele, pe măsura adâncirii văilor, au alunecat continuu spre sud, au reușit să erodeze malurile sudice depunând terasele pe maluri nordice.

Reţeau hidrologică joacă un rol important în drenarea şi alimentarea cu apă a orizonturilor acvifere de adâncime.

Reţeaua hidrografică a regiunii este tributară Dunării, fiind formată din pârâul Desnăţui, care se varsă în lacul Bistreţ şi afluentul lui Baboia. În timpul verilor secetose, Baboia are un debit deosebit de scăzut. Debitul său creşte brusc în timpul ploilor şi produce inundaţii. Pemtru a pune capăt revărsărilor s-au efectuat lucrări de înălţare a malurilor şi de regularizare a cursurilor.

Pârâul Baboia izvorăşte din preajma locaităţilor Orodel şi Cornul. Cele două braţe ale sale se unesc în prejma localităţilor Vârtop şi cele două primesc un afluent ce vine spre Pleniţa, formează un singur curs ce trece prin Galicea Mare, prin dreptul localităţii Galiciuica, şi-şi continuă cursul spre est trecând prin localitatea Afumaţi şi se varsă spre Desnăţui între Bârca şi Goicea.

Scurt istoric:

Actuala comună Goicea s-a constituit în anul 1968, ca urmare a aplicării legii de reorganizare administrativ-teritorială a României. Comuna a luat ființă din unificarea localităților Goicea Mică, Goicea Mare și Popoviceni, care erau, până la acea vreme, comune de sine stătătoare.

Satul Goicea a fost atestat documentar la 4 aprilie 1575, într-o scrisoare adresată boierului Barbu Postelnic de domnitorul Alexandru Voievod, acesta din urmă atrăgându-i atenția că pescuise în bălțile aflate în proprietatea mânăstirii Tismana.

Potrivit unei legende, în jurul anului 1400, un cioban, care a coborât cu oile sale din munții Transilvaniei, avea trei fete, numite Ciuta, Goicea și Dulceana. După moartea tatălui lor, cele trei fiice au moștenit locul pe care se află astăzi localitatea, iar fiicele au botezat satul după numele celei mai frumoase dintre ele. În anul 1970, în centrul comunei a fost ridicată o statuie ce le înfățișează pe cele trei surori.