PREZENTARE

Aşezarea geografică:

Comuna Gângiova este situată în lunca vestică a râului Jiu, pe terasa Malu Mare, care are altitudini absolute cuprinse între 65-90 metri şi altitudini relative cuprinse între 15-20 metri.Comuna consistă din următoarele localităţi: Gângiova – nucleul administrativ al comunei şi satul Comoşteni.

Drumul judeţean DJ 57 face legătura între comună şi restul localităţilor din judeţul Dolj.Cele mai apropiate oraşe sunt Segarcea – la 25 de kilometri distanţă – şi Bechet – la 22 de kilometri distanţă de centrul comunei.

Gara de transport persoane, respectiv mărfuri, se află la 25 de kilometri distanţă, iar distanţa ce trebuie parcursă pentru a ajunge la cel mai apropiat aeroport însumează 54 de kilometri.

Suprafaţa administrativă:

Comuna ocupă o suprafaţă totală de 5347 de hectare.

Populaţia:

Populaţia comunei Gângiova însumează 2000 de locuitori, din care circa 50% reprezintă populaţia aptă de muncă a comunei.

Clima:

Fiind situată în partea de sud-vest a ţării, de-a lungul luncii Jiului, comuna Gângiova se află sub influenţa maselor de aer sud-vestice şi sudice, ce determină evoluţii topoclimatice în aspectul general al climatului.

Forma de culoar a Văii Jiului imprimă vântului o orientare conformă cu desfăşurarea acestuia, suprafeţele de apă au rol de moderator în variaţiile de temperatură şi umezeală. Prezenţa nisipurilor şi a învelişului vegetal produce diferenţieri în distribuţia căldurii şi a umezelii.Temperatura medie anuală înregistrată în aceste locuri este de 10,7ºC. Această temperatură medie ridicată se poate dovedi extrem de avantajoasă dacă este speculată în mod inteligent.

Fauna

Fauna locului este reprezentată de rozătoare, carnivore, reptile şi păsări.Popândăii, hârciogii sau şoarecii de câmp sunt o prezenţă obişnuită a acestor locuri.

Reptilele sunt reprezentate prin şerpi de apă, şopârle şi guşteri.Păsările sunt cel mai bine reprezentate în zonă, dintre acestea pot fi amintite: vrabia, ciocănitoarea, guguştiucul, mierla, privighetoarea, cucul, sticletele, graurul sau cioara.

Solurile:

Ca rezultat al factorilor pedogenetici existenţi în zonă şi în condiţiile interacţiunii acestora, în teritoriul comunei Gângiova se întâlnesc atât soluri zonale din clasa argisolurilor cât şi soluri intrazonale, din clasa celor hidromorfe, halomorfe şi vertisoluri.