PREZENTARE

Prezentare:

Orașele din proximitatea comunei sunt Filiași (20 de kilometri) și Craiova (30 de kilometri), care este totodată și centrul administrativ al județului Dolj.

Este compusă din localitățile Farcaș - centrul administrativ al comunei, Amărăști, Golumbu, Golumbelu și Plopu-Amărăști.

Comuna ocupă o suprafață totală de 4780 kilometri pătrați.

Accesul către și dinspre comună se realizează prin intermediul DJ 605 A, ce străbate axial comuna.

Membri importanți ai consiliului local:

Primar: Bitoleanu Sorin
Viceprimar: Tudoran Gheorghe
Secretar: Mihăilescu Dumitru
Contabil: Bălan Gabriel

Populația:

Populația comunei este compusă din 2057 de locuitori, 50% dintre aceștia reprezentând populația activă a comunei.

Climatul:

Clima locului are caracter temperat-continental de câmpie, cu temperaturi medii anuale de 11 grade Celsius. Temperatura medie a lunii celei mai reci – ianuarie – este de +2 grade Celsius, iar la lunii calde – iulie – este de 23 de grade Celsius. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 500 – 550 mm/an.

Solul:

Solurile specifice sunt cernoziomurile levigate, solurile brune şi regosolurile, solurile negre şi brune argiloase compacte, lăcoviştile.

Flora:

Flora zonei este una specifică stepei și silvostepei, caracterizată atât prin arbori concentrați în păduri, cât și prin arbuști și o vegetație spontană.