PREZENTARE

Aşezarea geografică:

Comuna Drăgoteşti este situată în partea de nord-est a judeţului Dolj. Localităţile aflate în administraţia comunei sunt Drăgoteşti – centrul administrativ al comunei, Viişoara, Beneşti, Bobeanu, Popânzaleşti şi Buzduc.

Se învecinează cu următoarele localități:

-La N cu comuna Robăneşti;

-La V cu comuna Leu;

-La S cu comuna Teslui;

-La E cu comuna Voineasa.

-Localitatea este străbătută de DJ 641 şi se află la o distanţă de 30 de km de municipiul Craiova, reşedinţa judeţului Dolj şi de oraşul Balş.

Comuna beneficiază de o infrastructură bună, cel mai apropiat aeroport fiind situat la o distanţă de doar 30 de kilometri de comună, iar cea mai apropiată staţie CFR de călători, respectiv marfă – la 23 de kilometri de comună.

Suprafaţa:

Comuna ocupă o suprafaţă de 5930 de hectare: 130 intravilan, 5800 extravilan.

Populaţia:

Drăgoteşti  are o populaţie de 2600 de locuitori, circa 50% dintre aceştia fiind apţi de muncă. Comuna poate furniza potenţialilor investitori suficientă forţă de muncă, atât calificată, cât şi necalificată, în domenii dintre cele mai diverse.

Clima:

Clima are caracter temperat-continental de câmpie cu temperatura medie anuală de 10-11°C. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -2°C, iar media lunii celei mai calde (iulie) de 22°C. Precipitaţiile medii anuale înregistrează valori de 550-600 mm. Vânturile dominante sunt vestice şi estice.