PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Cernătești este situată în nord-vestul județului Dolj, la 40 de kilometri distanță de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului și la 35 de kilometri de orașul Filiași.

Structura administrativă:

Satele aflate în administrația comunei sunt următoarele: Cernătești - centru administrativ, Țiu, Cornița, Rasnicu-Oghian și Rasnicu-Bătrân.

Drumuri de acces:

Drumul județean DJ 606 B Craiova-Grecești face legătura între comună și localitățile învecinate. Este de menţionat că aeroportul este la 40 de kilometri distanţă (la Craiova), iar gara pentru transport persoane şi mărfuri la 35 de kilometri.

Populația:

Cernătești are o populație de 1850 de locuitori, aproximativ 60% dintre aceștia reprezentând forța de muncă a comunei.

Suprafața:

Comuna Cernătești se întinde pe o suprafață de 5020 de hectare.

Clima:

Teritoriul comunei doljene Cernătești se încadrează în tipul de climat temperat-continental de câmpie, cu o temperatură medie anuală de circa 11ºC. Vânturile dominante sunt cele vestice şi sud-estice.

Fauna:

Fauna cuprinde: rozătoare mici: şoarecele de câmp, iepurele, răpitoare mari: vulpea, lupul, păsări: potârnichea, prepeliţa, păsări de baltă, reptile, insecte.

Vegetația:

Vegetaţia comunei Cernătești este formată cu predilecție din pâlcuri de cer şi gârniţă (mai cu seamă în partea de nord) şi păduri de luncă.

Solurile:

Cele mai răspândite soluri regăsite pe teritoriul comunei Cernătești sunt: argiloiluviale nisipoase, nisipuri slab soluficate, aluviuni şi soluri aluviale.