PREZENTARE

Așezarea geografică:

Comuna Cerăt este parte integrantă a județului Dolj, fiind situată la 5 kilometri de orașul Segarcea și la 36 de kilometri de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului.

Comuna este situată pe două planuri de câmpie: unul pe vale, unde curge râul Desnățui și altul pe deal, pe unde trece calea ferată Craiova-Calafat (dată în funcțiune în anul 1895). Partea cea mai mare a comunei se află sus pe deal și se întinde de-a lungul șoselei Craiova-Segarcea-Giurgița-Bârca-Bistreț, pe o distanță de peste 3 km. La vest, pe planul de jos al câmpiei Cerătului se întinde o vale până spre Lipov și apoi spre Urzicuța, prin care curge de la nord-vest spre sud râul Desnățui. Acest râu vine dinspre Lipov, pe sub fostul sat Malaica, trece prin Giurgița, Bârca și apoi se varsă în balta Bistreț. Această apă curgătoare a constituit pe vremuri îndepărtate condiția de bază pentru așezarea și întemeierea satului Cerăt. Tot pe terasa de vest a satului mai curge un pârâu denumit în unele izvoare documentare „Malaica Slătioarele”. Această apă este cunoscută în prezent sub denumirea de „gârlă”, un curs cu puțină apă și mult mâl unde se scaldă toată vara gâștele și rațele celor ce locuiesc în apropiere. Apa gârlei respective se varsă în Desnățui în punctul numit „podul lui Corman”.

Structura:

În componența comunei Cerăt intră satul omonim. Întreaga comună se întinde pe o suprafață de 3362 dekilometri pătrați.

Populația:

Populația comunei Cerăt consistă din 4100 de locuitori, circa 50% dintre aceștia reprezentând forța de muncă a comunei.

Clima:

Clima este temperată. Temperatura oscilează în medie între -3°C (în luna ianuarie) şi +23°C (în iulie), ceea ce reprezintă o amplitudine anuală de 26°C, liniile absolute ating -30°C (în lunile ianuarie şi februarie), iar maximele 40°C (în august), rezultând o amplitudine de 70°C.
Media precipitaţiilor anuale de apă ce cad în Oltenia este cuprinsă între 500 şi 700 mm. Lunile cu cea mai mare cantitate de apă sunt mai şi iunie, iar cea mai secetoasă este februarie, caracterizată prin precipitaţii de numai 30-40 mm.
Vântul dominant anual al Olteniei (în medie) este cel de est-vest, cu o tărie medie cuprinsă între 7-26 km/oră. Cea mai mare frecvenţă o are vântul cald.
În concluzie, din punct de vedere climatic comuna Cerăt se înscrie în zona climatului umed temperat, zona în care influenţa regimului mediteranean este mai mare decât în celelalte zone.