PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Bucovăț este parte integrantă a județului Dolj. Comuna beneficiază de o poziționare excelentă, fiind situată la o distanță de numai 6 kilometri de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului.

Structura administrativă:

Din alcătuirea comunei Bucovăț fac parte satul omonim, care este totodată și centrul administrativ al comunei, dar și satele Cîrligei, Palilula, Sărbătoarea, Leamna de Sus și Leamna de Jos.

Drumuri de acces:

Comuna Bucovăț este situată la o distanță de 115 kilometri de autostradă. Comuna beneficiază de o infrastructură excelentă, cea mai apropiată gară situându-se la doar 6 kilometri distanță, iar distanța ce trebuie parcursă pentru a ajunge la cel mai apropiat aeroport fiind de numai 8 kilometri.

Populația:

Comuna Bucovăț are o populație de 4003 de locuitori, aproximativ 60% dintre aceștia reprezentând forța de muncă a comunei.

Suprafața:

Comuna Bucovăț se întinde pe o suprafață de 8264 de kilometri pătrați.

Clima:

Teritoriul comunei doljene Bucovăț se încadrează în tipul de climat temperat-continental de câmpie, cu o temperatură medie anuală de circa 11ºC. Vânturile dominante sunt cele vestice şi sud-estice.

Fauna:

Fauna cuprinde rozătoare mici: şoarecele de câmp, iepurele, răpitoare mari: vulpea, lupul, păsări: potârnichea, prepeliţa, păsări de baltă, reptile, insecte.

Vegetația:

Vegetaţia comunei Bucovăț este una ierboasă, respectiv forestieră, fiind formată cu predilecție din pâlcuri de cer şi gârniţă (mai cu seamă în partea de nord) şi păduri de luncă.

Solurile:

Cele mai răspândite soluri regăsite pe teritoriul comunei Bucovăț sunt: renzine, brun-roșcat și brun de pădure.

Consiliul local:

Primar: Vasile Constantin

Viceprimar: Predescu Florian Viorel

Secretar: Sîrba Ana

Contabil: Joița Nicoleta Puica