PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Braloștița este situată în județul Dolj, la 35 de kilometri distanță de municipiul Craiova, orașul de reședință al județului și la o distanță de 14 kilometride orașul Filiași.

Structura:

Comuna Braloștița este alcătuită din localitățile Braloștița - reședința comunei, Valea Fântânilor, Ciocane, Racoviță, Schitu și Sfârcea.

Căi de acces:

Comuna este traversată de drumul județean DJ 606, ce asigură legătura între comună și celelalte localități din regiune. Cea mai apropiată gară se găsește la 4.5 kilometri de centrul comunei, iar cel mai apropiat aeroport se află la 35 de kilometri de centrul comunei.

Populația:

Populația comunei Braloștița consistă dintr-un număr de 4200 de locuitori, circa 50% dintre aceștia reprezentând procentajul populației apte de muncă a comunei.

Consiliul local:

Primar: Sîrbu Ioan
Viceprimar: Dan Marin
Secretar: Popescu Mircea
Contabil: Hantea Ioana