PREZENTARE

Așezare geografică:

Comuna Bîrca este situată în sudul județului Dolj, la 40 de kilometri distanță de municipiul Craiova, centrul administrativ al județului și la 18 kilometri de orașul Segarcea.

Structura administrativă:

Din alcătuirea comunei Bîrca face parte doar satul omonim.

Drumuri de acces:

Drumul județean DJ 561 face legătura între comună și localitățile învecinate. Este de menţionat că aeroportul este la 45 de kilometri distanţă (la Craiova), iar gara pentru transport persoane şi mărfuri la 7 kilometri.

Populația:

Bîrca are o populație de 4200 de locuitori, aproximativ 60% dintre aceștia reprezentând forța de muncă a comunei.

Suprafața:

Comuna Bîrca se întinde pe o suprafață de 9184 de hectare.

Clima:

Teritoriul comunei doljene Bîrca se încadrează în tipul de climat temperat-continental de câmpie, cu o temperatură medie anuală de circa 11ºC. Vânturile dominante sunt cele vestice şi sud-estice.

Fauna:

Fauna cuprinde rozătoare mici: şoarecele de câmp, iepurele, răpitoare mari: vulpea, lupul, păsări: potârnichea, prepeliţa, păsări de baltă, reptile, insecte.

Vegetația:

Vegetaţia comunei Bîrca este formată cu predilecție din pâlcuri de cer şi gârniţă (mai cu seamă în partea de nord) şi păduri de luncă.

Solurile:

Cele mai răspândite soluri regăsite pe teritoriul comunei Bîrca sunt: argiloiluviale nisipoase, nisipuri slab soluficate, aluviuni şi soluri aluviale.