PREZENTARE

 

În anul 1999, prin desprinderea din comuna Barcani, ia naştere în partea de sud a Judeţului Covasna comuna Valea Mare. Este situată pe drumul judeţean DJ 121 A, la poalele nordice ale Clăbucetelor Întorsăturii. Drumul în curs de modernizare, care leagă bazinul Târgul Secuiesc de bazinul Întorsăturii Buzăului, trecând prin satul Sărămaş, traversează satul Valea Mare. Comuna constă doar din satul Valea Mare.

Infrastructura

Comuna nu beneficiază de reţea de apă menajeră sau de canalizare. Este racordată la reţeaua electrică, la reţeaua de telefonie, există acces internet şi la televiziunea prin cablu. Gara se găseşte la 7 km, atât pentru transport uman cât şi pentru cel de mărfuri. Benzinărie se găseşte la 10 km de comună.


Economia

Investiţii în cadrul comunităţii

Comuna Valea Mare poate fi categorisită ca fiind o comună săracă. Printre problemele cu care administraţia locală a avut a se confrunta încă de la înfiinţarea acestei noi unităţi administrativ-teritoriale, au fost: lipsa unui sediu a primăriei, pentru grădiniţă sau dispensar medical.

Administraţia locală a utilizat toate metodele şi pârghiile existente pentru a face faţă acestor dificultăţi. Astfel, prin apelul la Legea 416, care are 13 beneficiari în comună, dintre care doar 12 apţi de muncă, s-a trecut la confecţionarea a 60.000 bucăţi de cărămidă.

O altă pârgie folosită de administraţia locală a fost Legea 76 / 2002. Colaborarea pe această lege cu AJOFM a dus la rezolvarea în anii următori a problemelor enumerate anterior.

Astfel, încă din anul 2002-2003, din lipsă de mijloace financiare s-a renunţat la contractul cu firma ce construia sediul primăriei, şi s-a trecut la executarea construcţiei în regie proprie, folosindu-se de şomerii neindemnizabili. Cu 5 persoane şi cu un maistru angajat s-a reuşit în februarie 2003 să se realizeze şarpanta la un preţ mai mic decât cel prevăzut în contract.

În primăvara anului 2003 s-a început construcţia grădiniţei, tot cu aceşti 5 oameni dar cu alt maistru, şi pe 8 noiembrie 2003 s-a şi reuşit darea în folosinţă a acestei unităţi.

Cu ajutorul acestor muncitori din şomaj s-a reuşit în anul 2004 tencuitul interior al parterului din sediul primăriei, duşumelele şi beciul de la Căminul Cultural.

În anul 2004 s-a avut în vedere repararea drumurilor comunale şi de câmp, construirea centralei termice, betonarea curţii Primăriei şi a Căminului Cultural, construirea gardului împrejurul primăriei (gard de piatră şi lemn), dalarea parţială a şanţului din faţa Primăriei.

În anul 2005 s-a construit gardul împrejurul şcolii, s-a executat un zid de sprijin de 70 m în curtea şcolii precum şi grup social pentru grădiniţă şi cămin. De asemenea, s-a amenajat dispensarul medical şi s-a construit poarta de intrare în Valea Mare.

În anul 2006 s-a continuat plantatul puieţilor de arbori în curtea şcolii, s-au executat 2 porţi de fier la şcoală, rigolele de scurgere în  curtea şcolii, amenajarea fântânii din curtea Primăriei, a cântarului comunal şi construirea garajului şi a farmaciei pentru cetăţenii din Valea Mare.

Toate aceste lucrări s-au efectuat cu muncitorii beneficiari ai Legii 76/2002, realizându-se astfel economii importante la bugetul local, şi, în acelaşi timp, creşterea atractivităţii comunei prin  dotarea ei cu aceste utilităţi.