AFACERI

 

Economia localităţii este dominată de activitatea a 19 societăţi comerciale, 3 asociaţii familiale şi 29 de persoane independente, orientate cu precădere catre comerţ, alimentaţie publică, pescuit, cultivarea cerealelor şi activităţi de servicii anexe agriculturii.

De asemenea, prin aplicarea legii Fondului Funciar, au luat fiinţă 12 societăţi agricole cu personalitate juridică care se ocupă cu exploatarea terenurilor agricole.

Agricultura comunei se bazează pe un fondul funciar cu următoarea structură: teren arabil – 7215 ha, păşuni şi fâneţe – 195 ha, vii – 61 ha, păduri 1496 ha, construcţii în curs – 1142 ha.

Pe terenul arabil se cultivă cu preponderenţă porumb, grâu, orz, floarea soarelui şi într-o mai mică măsură fasole, mazare,  soia, sfeclă de zahăr, cartofi, legume, pepeni etc.

Efectivul de animale al comunei este alcătuit din: 300 de bovine, 1700 de porcine, 2000 de ovine, 200 de caprine şi 330 de cabaline.

Proiecte aflate în strategia de dezvoltare a comunei:

- creşterea ofertei de activităţi cultural-spirituale, de petrecere a timpului liber, de promovare a vechilor tradiţii, promovarea şcolii ca instituţie de formare continuă;
- crearea unui climat atractiv pentru investiţii, diversificarea activităţilor economice precum şi a unor posibilităţi de reconversie profesională;
- modernizarea drumurilor care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi activităţile economice, alimentarea cu apă curentă şi canalizare precum şi extinderea şi reabilitarea clădirilor administrative existente;
- extinderea accesului la servicii medicale de calitate.