PREZENTARE

 

Reţeaua hidrografică a comunei este alcătuită din:

  • fluviul Dunărea, situat în sudul comunei Dorobanţu, paralel cu aceasta pe o rază de 5 km;
  • balta Andolina, care se află între satele Dorobanţu si Vărăşti;
  • lacul Mostiştea, care formează limita între comuna Dorobanţu şi comuna Mănăstirea;
  • canalul Bătrâna, care se află în sudul satelor Dorobanţu şi Vărăşti;
  • canalul navigabil Dunăre – Lacul Mostiştea, cu o lungime de aproximativ 12 km.

Suprafaţa totală a luciului de apă existent în comună este de 975 de hectare, dintre care 25 de hectare sunt amenajate ca pescărie.

Fauna piscicolă cuprinde specii de: crap, caras, plătică, biban, ştiucă, şalău, somon, sturion, hamsie şi oblete.