PREZENTARE

 

Reprezentative pentru zona în care este situată localitatea sunt solurile cernoziomice. Există însă o tendinţă de salinizare sodică a solurilor.